Ryslinge Højskole: ”At komme i mesterlære”

Gennem udvikling og opsætning af to teaterforestillinger vil Ryslinge Højskole, i samarbejde med professionelle teaterfolk, afprøve mesterlæren som pædagogisk metode.

Formål

"Mesterlære" er et forholdsvis gammelt begreb. "Mesterlære" betegner det, at et menneske "står i lære" på et værksted for at uddanne sig i et fag. Det kan være som bogtrykker, snedker, mekaniker eller andet. 

Vi vil gerne undersøge, hvordan begrebet “Mesterlære" kan genopstå og nytænkes ind i vores skolepraksis, som en ny læringsmetode i højskoleformen?

Projektbeskrivelse

  • Projektet skal give os muligheden for at kunne konceptudvikle og afprøve “Mesterlæring på Ryslinge Højskole” med to ambitiøse aktiviteter i 2019. Herigennem vil vi sikre os konkrete erfaringer og viden indenfor arbejdet på dette område - Her vil vi have fokus på at kunne bruge denne nye viden fremadrettet i nye projekter indenfor “mesterlæring”. 

  • Med projektet og de to aktiviteter, vil vi samarbejde både lokalt og med det profesionelle miljø indenfor teater. Projektet skal række ud og være skabende - Det er et vigtigt element i teorien bag “mesterlæring”: Vi lærer mens vi skaber!. Projektet vil herigennem kunne opleve en del eksponering og omtale, som vi håber, vil inspirere til kommende partnerskaber og projekter.

  • Projektet skal også afprøves som en ny form for “efteruddannelse” af højskolelærerene. Aktiviteterne vil koble højskolen og det professionelle miljø, der vil derfor være masser af ny viden og praksiserfaring til vores undervisere. Denne nye form for “efteruddannelse” vil også ske mens vi skaber - Projektet vil derfor være stort og ambitiøst, da det indeholder alle eleverne, lærere og nye kræfter udefra.

Projektet vil indeholde disse to ambitiøse aktiviteter i 2019:

  • TEATERFORESTILLINGEN “FLYGTNINGELEJEREN”
  • ET GENERATIONSMØDE PÅ SCENEN

Formidling

I forbindelse med visninger og forestillinger vil der ligger en naturlig formidling af projektet. Vi vil derudover efterfølgende lave en grundig evaluering af projektet med fokus på at indsamle den nye viden og erfaringer om læringsmetoden "Mesterlæring".

Bevilliget beløb: 126.000 kr.

Kontakt: Jeppe Sand;jeppe@ryslinge-hojskole.dk