Rønde Højskole: Naturoplevelse, nærvær og pædagogisk nytænkning på Rønde Højskole

Gennem etablering af et udendørs undervisningsmiljø, vil Rønde Højskole inspirere eleverne til interesse for bæredygtighed, væredygtighed, biodiversitet og samspillet mellem kultur og natur.

Formål:

Formålet med at etablere et udendørs læringsrum er, at eleverne kan få en større naturforståelse - og for samspillet mellem natur og kultur - lige nu har langt de fleste ikke blik for, hvad der er natur, og hvad der er kultur, og de kender ikke de allermest almindelige arter - og så er det klart, at de ikke opdager, at mange arter er ved at forsvinde/allerede er forsvundet.

Projektbeskrivelse:

At bygge rammerne for natur, nærvær og nytænkende undervisningsmiljøer
Herunder etablering af multi-naturrum med overdækket undervisningsrum og værested, udekøkken, amfiscene, levende hegn og vild naturbeplantning mm.
At få tænkt skolens fag og hele liv ud i det nye miljø - i et samspil mellem fag, fritid, natur og kultur .

Nyt valgfag: Naturen kalder. Oprettes efterår 2021. Et eksempel indhold er: Indsamling af frø til etablering af blomstereng: Her skal det også være vilde danske arter som i de andre områder på skolen, vi har sået til. Faget “ Naturen kalder” skal ud at samle frø, som vi skal have sået.

Eksempelvis vil vi give eleverne en oplevelse med at samle frø og blive forundrede over alle de sjove måder, som planterne spreder deres frø på. Der er meget naturglæde i at åbne deres øjne for de små detaljer.

F.eks. også alle de forskellige dyr, som vi vil se, der lever på de planter, der vil komme til at vokse der. (fx stribetæge og gulerodsgalmyg).

Som undersøgelsesområde kan vi eksempelvis i praksis undersøge, hvordan man kan få natur og kultiverede planter til at spille sammen - der skal jo være plads til det hele på jorden. Vi vil gerne vise eleverne, at der godt kan være plads til begge dele, at det hele ikke behøver at være friseret.

Formidling:

Vi vil dokumentere projektet ved en billedserie.
Biolog og højskolelærer Sigrid Nielsen vil opsamle og rapportere på de pædagogiske tiltag fra faget: “Naturen Kalder” samt fra det pædagogiske projekt det vilde og det kultiverede i samspil.

Bevilliget beløb: 99.320 kr.

Kontakt: Birgit Fuglsbjerg      bf@rhe.dk