Rønde Højskole: ” Aktionslæring for familiegruppelærere i højskolen”

Rønde Højskole vil udvikle bogruppelærernes arbejde med lærer-elev relationen og elev til elevrelationen, for at støtte eleverne i at håndtere konflikter og turde være i dem.

Formål:  Idéen med projektet er at blive bedre til at understøtte eleverne i at gennemføre højskoleforløbet og arbejde sig igennem de svære problemstillinger, der kan opstå på et højskoleophold. Vi vil understøtte elevernes evne og vilje til at blive i og bearbejde udfordringerne.

 

Projektbeskrivelse:

Projektmål 1:

At udvikle familiegruppelærerens opgave og rolle i understøttelse af elevers trivsel og gennemførsel samt demokratisk dannelse via:

● aktionslæring – at afprøve, undersøge og evaluere praksis
● Integreret vejledning – at vejledning ikke bliver ad hoc og brandslukning, men integreret i familiegrupperne og skolens aktiviteter.
● dannelsesmæssige mål for personlig og fællesskabsorienteret læring, som eleverne genbesøger i løbet af deres ophold, fx:
o Hvordan har din dannelsesrejse set ud indtil nu?
o Hvilke mål har du for dit højskoleophold?
o Hvad er der sket med dig, siden du begyndte på højskolen?
o Hvad tager du med ud i verden efter højskoleopholdet?
o Hvordan vil andre kunne se det på dig?
o Hvilke mål har familiegruppen?
o Hvad er der sket med os som familiegruppe fra vi begyndte vores møder til nu?
o Hvad har vi lært af at være i familiegruppe sammen?
o Hvad tager vi med ud i verden fra familiegruppen?
o Hvordan vil andre kunne se og mærke på os, at vi har været i familiegruppe?

Succeskriterier: At styrke relationen mellem familielærer og elever mellem elever indbyrdes, at familiegruppelæreren og familiegruppen inddrages ved problemer, at det styrkede fællesskab reducerer skolens frafald.

Projektmål 2:
At dokumentere og publicere aktionslæringsforløbet ved systematisk at dokumentere det pædagogiske udviklingsprojekt, hvor der indsamlet empiri, der dokumenterer, udvikling, afprøvning og evaluering af en pædagogisk intervention.
Succeskriterier: at kunne dokumentere positive konsekvenser af det systematiske arbejde med integreret vejledning i familiegrupperne og skolens øvrige aktiviteter.

Projektmål 3:
At afholde et kursus for alle interesserede højskolelærere med udgangspunkt i aktionslæringsforløbets erfaringer og de dokumenterede pædagogiske resultater.
Succeskriterier: at viderebringe erfaringer og viden, således flere højskoler kan benytte familiegrupper til at understøtte eleverne og nedbringe frafald på skolerne.

Bevilliget beløb: 113.112 kr.

Kontakt: Allan Jacobsen: aj@rhe.dk