Rønde Højskole: ”Livsmestring i højskolens læringsrum”

Rønde Højskole vil styrke deres tilbud til unge med udfordringer, således at højskolens særlige læringsrum kan blive et redskab for disse unges myndiggørelse og udvikling.

Formål

Vi oplever, at kompleksiteten af de unges psykiske problematikker udfordrer os, og at denne gruppe af unge har brug for en særlig opmærksomhed og støtte, for at de kan få bedst muligt udbytte af højskolens tilbud og fælleskaber.

Projektbeskrivelse

Vi vil gerne implementere 4 forskellige tiltag:

 1. For det første vil vi gerne udvikle et internt ”mentorkorps”, hvis hovedformål er at udvikle forskellige tiltag, som tilgodeser denne gruppe af elever.
 2. Derudover vil vi gerne udbyde fag, hvor elevernes trivsel og forståelse for hinandens livssituationer kan komme i spil. 
 3. Derudover vil vi gerne tilbyde elevgruppen foredrag indenfor emnet
 4. Tilbyde den samlede lærergruppe supervision. 


1. Mentorkorps

Mentorkorpsets opgave er at specialisere sig i forhold til unge med psykiske problemer. De lærere, som er i korpset har brug for ekstern supervision og rådgivning fra eksterne fagpersoner, som har erfaring med psykiske problematikker i skoleverdenen. På baggrund af den supervision skal vores arbejde med den gruppe elever først beskrives og derefter afprøves. For eksempel skal det defineres: Hvordan kan vi som højskolelærere støtte op om elever med psykiske problematikker i samtalen? Hvordan kan vi arbejde med, at disse elever bliver i stand til at hente hjælp hos hinanden? Hvordan får vi elever med psykiske udfordringer til at føle sig som en del af fællesskabet? Og hvad vi gør, når elevens problematikker er så massive, at vi ikke som højskole kan løfte opgaven alene? Mentorkorpset vil mødes 2 timer hver uge i efteråret 2019 vinter 2020 og deres arbejde vil implementeres foråret 2020.
Målet er, at mentorkorpset bliver helt skarpe på arbejdet med denne gruppe unge, så de i foråret 2020 kan præsentere og diskutere organiseringen af arbejdet med psykiske udfordringer med resten af lærergruppen.

Vi vil gerne sende de tre lærere fra mentorkorpset på efteruddannelse på Via University, på modulet ”At møde mennesker med psykiske vanskeligheder/diagnoser” som er et forløb i foråret 2020. Målet er, at disse tre lærere efterfølgende føler sig endnu bedre klædt på til at definere skolens ”mentorkorps-strategi”.

2. Udvikling af nye fag

Det er også væsentligt, at vi udbyder fag, hvor elevernes trivsel kan komme spil. Vi har brug for at 3 lærere arbejder med udvikling af disse fag 2 timer hver anden uge (her frikøb 18 timer) i efteråret 2019/vinter 2020. Vi vil gerne udvikle et fag med titlerne ”identitet og valg” og ”musik og sansning”.
Faget valg og identitet bliver allerede implementeret i efteråret 2019, hvor vi løbende udvikler og evalurer form og indhold. Vores mål er:

 • At skabe et læringsrum, hvor eleverne er trygge ved at sætte sig selv personligt i spil
 • At skabe et læringsrum, som går endnu tættere på de personlige fortællinger end anden undervisning på skolen
 • At skabe fag, hvor tematikker som angst, stress og depression kan belyses fra et mere personligt perspektiv end vores anden undervisning
 • At skabe et læringsrum, hvor livserfaringer og forskellige livsmestrings-startegier kan få plads

Ved 2019 efterårsholdet evalurer vi ved, i hvor høj grad eleverne oplever, at vi er lykkes med at skabe et fag, som har kunnet ovenstående.
I foråret 2020 vil vi gerne udvikle faget ”musik og sansning”, som skal handle om, hvordan musikken og sansningen kan være gode redskaber til at øge menneskets psykiske trivsel. Vi glæder os til at komme i gang med at definere indhold og form for dette.

3. Supervision af lærere

Vi vil gerne have mulighed for at give den samlede lærergruppe supervision af en ekstern supervisor, som er specialiseret i psykiske problematikker i skoleverdenen. Vi planlægger en temadag for alle lærere vinteren 2019/2020. Målet med supervisionen er, at alle vores lærere skal opleve, at få forbedret deres kompetencer, i forhold til at arbejde med unge med psykiske problematikker. Vi evaluerer efterfølgende på, om den enkelte lærer føler sig mere kompetent til at håndtere disse udfordringer.

4. Foredrag

Vi vil gerne indlægge to foredrag i foråret 2020, som kan åbne op for diskussion og debat indenfor emnerne psykiske kvaler og diagnoser. Foredragene skal være for den samlede elevgruppe. Ved slutningen af elevholdet 2020 evaluerer vi kvalitativt på, at foredragene har været med til:

 • At nedbryde fordomme om psykisk sygdom
 • At bidrage til en øget forståelse for mennesker med psykiske sygdomme
 • At bidrage til at se mennesket før diagnosen
 • Om de unge, som har psykiske problematikker vurderer, at foredragene har været med til at forbedre deres muligheder i højskolens fælleskab

Bevilliget beløb: 60.529 kr.

Kontakt: Sofie Bay sb@rhe.dk