Oasehøjskolen: Kickstart bæredygtighed på Oasehøjskolen

Oasehøjskolen ønsker at arbejde bevidst med bæredygtighed ud fra skolens værdigrundlag, så det ikke bliver et enkeltstående fag, men bliver inddraget generelt i skolens fagudbud, og elevers og læreres daglige praksis.

Formål:

Projektets overordnede formål er at eleverne på Oasehøjskolen bliver introduceret til bæredygtig praksis i deres hverdag, på skolen og gennem fagtilbuddet, der gør dem i stand til aktivt at tage stilling og handle på verdens klimaudfordringer.

Projektbeskrivelse:

  1. At lærerne med inspiration fra andre skoler kan inddrage bæredygtighed som et tværgående element i minimum et fag inden for hvert fagområde: Kreativitet, Musik, Sport og Outdoor, og Fordybelse.
  2. at der bliver identificeret og iværksat minimum et konkret tiltag på skolen, som giver eleverne bedre mulighed for at handle bæredygtigt i deres hverdag. Tiltaget bliver identificeret af medarbejderne på baggrund af inspiration fra andre skoler. Det er derfor ikke fastlagt endnu, men kunne for eksempel være
  3. Udarbejdelse af et større projektforslag, der gennem inspiration opsamlet ved dette projekt identificerer et område hvor Oasehøjskolen kan udvikle sit arbejde med bæredygtighed. Det kunne for eksempel være inden for permakultur i skolens store haver, eller bæredygtighed i bibelsk perspektiv, i henhold til skolens værdigrundlag.

Bevilliget beløb: 24.776 kr.

Kontakt: Jakob Swartzjakob@oasehojskolen.dk