Nordfyns Højskole: Skovhave som pædagogisk learning lab for international natur- og klimaaktivisme.

Nordfyns Højskole vil udlægge et stort areal til biodivers skov, der kan bruges til praktisk læring i selvforsyning og kendskab til naturen.

Formål:

Projektet udvikler gennem etablering og brug af en biodivers skovhave, en selvforsynings mad-politik med indholdsmæssige og pædagogiske elementer, der er gennemprøvet i undervisning, korte kurser og globale klimaaktivist-kurser.

Projektbeskrivelse:

  1. Etablering af perma  kultur skovhave. Skolen råder over jorden og kan derfor på et 4000 m2 stort område lave et learning lab, der kan bruges som pædagogisk platform for lokal og international klimaaktivisme, herunder pædagogisk udvikling og afprøvning af nye metoder.
  2. Udvikling af en ”selvforsynings-pædagogik” med indhold, metoder og anvendelse. Skovhaven er tænkt som et produktions- og oplevelsessted, hvor fokus er på selvforsyning. Dvs. at der skal udvikles en pædagogik, som viser at selvforsyning er mulig i høj grad og at der kommer organiske og cykliske levemåder ud af det.
  3.  Udvikling af en ”selvforsynings-madpolitik”. Skovhaven skal – foruden at være et undervisnings- og oplevelsessted med stor biodiversitet – være et produktionssted for skolens mad med høj grad af selvforsyning som mål. Sammensætning af maden, herunder årstidernes indvirkning vil være vigtige hjørnestene i en mad-politik baseret på større selvforsyning med ”jord til bord” som princip.

Bevilliget beløb: 47.900 kr.

Kontakt: Mogens Godballe: mogens@nordfyns.nu