Nordfyns Højskole: ” Fællesskab & Handlekraft”

Nordfyns Højskole ønsker med projektet ”Fællesskab & Handlekraft ” at inviterer en gruppe unge indenfor, som højskolerne ellers traditionelt har svært ved at appellere til.

Formål:

Nordfyns Højskole vil over flere uger invitere 1. G og 3. G-eleverne indenfor, så de i et intenst forløb oplever den inspiration og motivation der udspringer af højskolens samværs- og undervisningsform. På den måde vil vi inspirere dem til at blive aktive samfundsborgere og mennesker der tror på, at de hver især og sammen har noget at bidrage med.

 

Projektbeskrivelse:

1.Vores mål med projektet er at præsentere eleverne for demokratiske udtryksformer der bygger på fællesskab, gensidig tillid og handlekraft. På den måde tager undervisningen udgangspunkt i mange af de fag vi til daglig underviser i - fag som Climat Action, World Camp Nordfyn og Personal Leadership. Undervisningen skal inspirere eleverne til at deltage i deres umiddelbare demokratiske processer – lige fra gymnasiets elevråd, til den lokale idrætsforenings bestyrelse, til det ungdomspolitiske arbejde. Projektet vil også vise, hvordan højskolerne som samfundsinstitution kan spille en rolle som facilitator for den demokratiske dannelse.

Efter gymnasieelevernes ophold på Nordfyns Højskole, arbejder de videre med projektet hos deres egne lærere.
Delmålet for denne del af projektet er at eleverne udvikler ”handlekompetencer”. At de inspireres til at deltage i forpligtende fællesskaber og demokratiske institutioner i deres dagligdag.

Tanken er, at projektet skal være tilbagevendende, så 1. G eleverne vender tilbage to år senere som 3. G’ere. Vi vil derfor kunne følge de unge mennesker gennem en længere periode og om deres nysgerrighed på demokratisk dannelse flytter sig. Det tilbagevendende besøg giver også mening i forhold til delmål to:


2. Projektet fungerer som brobygger. Vi vil gerne skabe en forbindelse til elever der normalt aldrig ville vælge at tage på højskole. De tosprogede danskere undgår som regel højskolerne. Hvis vi kan vise dem hvad højskolelivet indebærer, og hvordan det kan være relevant for dem, er det udgangspunkt for at flere af dem vil vælge om ikke Nordfyns Højskole, så i hvert fald en højskole.

 

 

 

 

Bevilliget beløb: 80.000 kr.

 

Kontakt: Babak Fadavi Kornerup babak@nordfyns.nu