Nørgaards Højskole: ”Farmors rede”

Nørgaards Højskole ønsker at åbne højskolens boble op og skabe forbindelse til omkringliggende fællesskaber og dermed gøre højskolen til en mere aktiv spiller i det lokale kulturliv.

Formål:

Projektet har til hensigt at undersøge, hvordan højskolen som skoleform i højere grad kan interagere med lokalsamfundet. Det er væsentligt for os at etablere frugtbare, ligeværdige samarbejder, hvor begge parter får noget ud af projekterne.

Projektbeskrivelse:

Deltagerne tilbydes konkrete workshops, som kan hjælpe med at højne deres musikalske niveau. Disse tilrettelægges i forhold til deres behov, men kan fx være workshop i sangskrivning, musikproduktion eller decideret musikundervisning.

Disse workshops tilrettelægges over to weekender og foregår på højskolen. Her får deltagerne mulighed for at lave noget sammen og opbygge et fællesskab, ligesom nye musikalske samarbejder, får mulighed for at opstå.

Derudover er det konkrete mål at hver gruppe får lavet en livemusik-video i lækker kvalitet samt promotion materiale i form af fx T-shirts, postkort og plakater. Disse videoer deles efterfølgende på Facebook, Instagram og Youtube.

I slutningen af projektperioden vil alle musikere, som er en del af projektet, blive inviteret til at optræde ved en fælles koncert, som iscenesættes med en kombination af lyd, lys og billede, og som afholdes under Bjerringbro Kulturuge.

Skal projektet opnå succes, er det afgørende, at produkterne teknisk og kunstnerisk er af høj kvalitet. Vi vægter således, da projektet afvikles over en begrænset tidsperiode at prioritere udstyr af god kvalitet samt at indkøbe ekstern konsulentbistand til relevante faser i projektet.

Bevilliget beløb: 198.300 kr.

Kontakt: Karen Friis             

karen@nrgaard.dk