Mariager Højskole: ”Er du rigtig klog?" - Ny almen linje

Mariager Højskole vil arbejde med pædagogisk at geare skolen til at give eleverne en oplevelse af at være kompetente deltagere i samfundet, og at de har konkrete erfaringer af at have deltaget i frivilligt arbejde, og ved, hvordan man afvikler politiske og kulturelle arrangementer i sit lokalområde.

Formål:

At skabe bredere dannelse på en fagspecifik højskole og ruste eleverne til at engagere sig frivilligt i lokale projekter.

Projektbeskrivelse:

a) Informationsmål:

Vi skal have fundet en løsning på:

  • hvordan man tiltrækker en bredere målgruppe til den almene læring.
  • hvordan man i opstarten af skoleåret kan vække nysgerrighed for disse emner.
  • Hvordan vi får skabt et samarbejde med relevante partnere, fx højskoler, foreninger meningsdannere, bloggere, kulturpersonligheder, mv.

b) Elevudbytte:

  • Mærk Suset - Geografisk forankret viden.
    Vi vil gerne skabe forbindelse mellem læring på skolen og det geografiske Danmark. Derfor vil vi udvikle en række udflugtsdage til vigtige historiske steder, så eleverne ikke kun har set et billede af Jellingstenen, Ribe Domkirke eller Christiansborg, men selv har stået der og mærket historiens vingesus.
  • Se Sammenhængen - Forbundet viden.
    Vi vil gerne skabe forbindelse mellem den viden de unge har eller får. Vi vil facilitere åbenbaringer af knudepunkterne mellem forståelse for teologi, historie, samfundsvidenskab og kultur, så elever opdager hvor meget de ved og kan binde ny viden sammen.
  • Gør Noget - Engageret viden.

Vi vil gerne skabe forbindelse mellem harme og handlekraft. Vi vil gerne hjælpe dem til at finde veje at gå, hvor de kan engagere sig i deres verden og tage aktivt del i fremtidens udformning.

Bevilliget beløb: 24.740 kr.

Kontakt: Peter Senholt, pse@mariagerskolerne.dk