Mariager Højskole: ” Digital Kirke”

Efter corona er kirker blevet mere digitale, ligesom ungdomskulturen bliver mere og mere digital. Men hvad med folkeoplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse - kan den også være digital?

Formål:

Formålet er at bringe noget af vores undervisning online i forskellige formater. Tanken er at skabe en platform med forskelligt undervisningsmateriale, der har potentiale til at vokse og blive større.

 

Projektbeskrivelse:

 • Valgfaget, Digital Kirke, er omdrejningspunktet, hvor to valgfagslærere skal udarbejde projektet i samarbejde med eleverne. Eleverne skal producere billeder, tekst, video, podcasts, og andre digitale produkter, som inddrager alle højskolelæreres undervisningskompetencer, og elevernes egne tanker og idéer.

  2) Produkt: Online undervisningsmateriale
  Ved afslutningen af projektets første år, står vi tilbage med et produkt i form af en platform (hjemmeside), der allerede på det tidspunkt indeholder anvendeligt undervisningsmateriale, men som også har potentiale og plads til meget mere.

  De konkrete succeskriterier er:
  - Har kirker, organisationer eller individer benyttet adgang til vores materiale?
  - Hvor mange brugere har anvendt vores gratis materiale?
  - Har vi fået positiv feedback fra brugerne (både betalende og ikke-betalende)?
  - Har vi et format, der har givet os nok erfaringer til at kunne videreformidle vores proces til andre højskoler, der som resultat deraf selv ville kunne producere onlinemateriale?

  3) Læringsudbytte hos eleverne
  En større del af selve udførelsen af projektet gennemføres af en gruppe elever på Mariager Højskole, der vælger sig ind på det relevante valgfag. Et projektmål og udbyttet heraf er derfor, at disse elever forstår hvordan online platforme kan bruge konstruktivt til digital dannelse, folkeoplysning, og demokratisk dannelse. Dette gælder teoretisk viden om, hvordan de hjælper frikirker, frivillige organisationer og det samfund, som de i fremtiden bliver en del af, med at styrke deres en opbyggende online tilstedeværelse, og det gælder praktisk hands-on erfaring med at producere materialer til online brug.

 

Bevilliget beløb: 30.000 kr.

 

Kontakt: Jamie Lieberkind  jbl@mariagerskolerne.dk