Løgumkloster Højskole: ”Peer to peer linje”

Løgumkloster Højskole vil udvikle en linje, hvor sårbare unge lærer at bruge deres erfaringer til at hjælpe andre unge.

Formål

Det første overordnede formål er at give sårbare unge, med begrænsede ressourcer, håb og handlekraft til deres eget liv.

Det andet overordnede formål er at give unge med svære vilkår eller gennemlevede kriser værktøjer, så de kan bruge deres erfaringer og mestrings strategier som en kompetence i civilsamfundet eller i arbejdslivet.

Det tredje overordnede formål er at udvikle ny didaktik i forhold til unges sårbarhed og kriser

Projektbeskrivelse

Projektet er et stort tre årigt projekt til udvikling og afprøvning af en linje der hedder Peer-to-Peer, hvor egen erfaring med kriser, sårbarhed og sygdom bringes i spil som kompetence for at hjælpe andre og bryde tabuer. Som folkehøjskole i et udkantsområde med lavere uddannelsesniveau vil det betyde meget, at kunne tilbyde en indsats for at styrke sårbare unge, der igen kan videregive håbet til andre.

Der udvikles og afprøves faglig inklusion af mennesker med sårbarhedserfaring i et almindeligt folkehøjskoleforløb blandt andre kursister, der ikke har samme erfaringer.

Bevilliget beløb:
2020:  131.850 kr.
2021:  109.530 kr.

Kontakt: Ursula Beate Dieterich-Pedersen ursula@lkhs.dk