Krogerup Højskole: Pigmenthave og naturfarvning

Projektet lægger sig i forlængelse af Krogerups stærke grønne fokus de seneste år og har til formål at bidrage til diskussionen om klima og miljø ved at udvide måden, man kan arbejde med alternativer til en tekstilindustri, der på alle måder trænger til en grøn omstilling.

Formål:

Formålet er at bidrage til at udvikle en pædagogisk praksis omkring naturfarve, som også inkluderer havedyrkningsdelen. Projektet er ikke kun relevant for elever med interesse i plantefarve men bredes ud til højskolernes andre grønne fag og elever med lyst til at lære om natur, havebrug og botanik.

Projektbeskrivelse:

1. I foråret 2021 at etablere en pigmenthave og et udendørs farveværksted med udekøkken og -værksted.
Succeskriterium: At de første planter kan høstes og bruges til naturfarve i sommeren og efteråret 2021, og at pigmenthaven og farveværkstedet er med til at kvalificere det pædagogiske arbejde med naturfarve og brede det ud til flere elever.

2. At skabe et netværk af højskoler og andre institutioner, som enten allerede arbejder med naturfarve eller som har lyst til at lære mere, videns dele og inspirere på tværs af skolerne.
Succeskriterium: At netværket om et halvt år, ved projektets afslutning, består af mindst tre andre højskoler, som har lyst til at arbejde med naturfarve samt at netværket fortsætter efter projektperioden.

3. At udvikle en pædagogisk praksis omkring arbejdet med pigmenthave og naturfarve med udgangspunkt i den viden og erfaring, som projektet indsamler gennem konsulentbistand, besøg i andre pigmenthaver og naturfarveværksteder samt den opsamlede erfaring, projektet genererer.
Succeskriterium: At de højskoler, vi er i dialog med om udviklingen af projektet, får formidlet projektets resultater og didaktiske overvejelser.

Bevilliget beløb: 50.000 kr.

Kontakt: Anne Steen Himmelstrupanne@krogerup.dk