Krogerup Højskole: ”Magiske planter”

Krogerup vil udvikle en ny linje i bæredygtig forståelse og handlekompetence. Samtidig skal projektet oparbejde en gennemgående bæredygtig tilgang til hele skolens arbejde.

Formål

Magiske Planter skal – i tråd med Krogerups arv og idé – have fokus på mulighederne for at agere i forhold til klimakrisen. Eleverne skal præsenteres for praktiske og politiske handlestrategier, og de skal gennem mødet med virksomheder og iværksættere, der bruger markedet til at fremme en grøn omstilling, opnå en forståelse for de kommercielle muligheder. Ikke mindst skal eleverne genskabe jordforbindelsen ved at etablere og dyrke deres egen køkkenhave, lære om kompost, planter og økosystemer.

Projektbeskrivelse

  1.        At udvikle og afprøve forskellige undervisningsmetoder indenfor en positiv pædagogisk praksis, der animerer til begejstring og handling. Undervisningen udvikles i et tværfagligt felt og i dialog med mange forskellige aktører, og metoderne skal kunne formidles, inspirere og anvendes af andre uddannelsesinstitutioner.
  2.        2. Krogerups grønne projekt har fokus på, at eleverne – i tråd med Krogerups tradition for medborgerskab og handlende fællesskaber – vil være i stand til at agere som grønne ambassadører efter endt højskoleophold. Mange højskoler har med deres grønne undervisning fokus på havebrug, permakultur og andre praksisformer, som egner sig til livet på landet. Langt størstedelen af Krogerups elever flytter efter højskolen til landets store byer for at studere, og målet med projektet er derfor at udvikle praksisser og handlemuligheder, som eleverne kan anvende i byerne. Målet er desuden at udvikle konkrete tiltag for en grøn omstilling i byerne, herunder viden om byhaver, fødevarefællesskaber, hvordan man skaber bedre betingelser for biodiversitet i byerne mm. Et mål er desuden, at eleverne bevarer en tilknytning til Krogerup, naturen og arbejdet i haven og drivhuset ved at invitere til faste arbejdsdage i løbet af året i stil med Haver til Mavers koncept for skolehaver tilpasset en ældre målgruppe.
  3.        3. At udviklingsprojektet også peger ind i det større sigte med vores grønne arbejde på Krogerup, nemlig at bidrage til en folkelig grøn bevægelse, hvor langt flere mennesker får mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdet med bæredygtighed. Det gælder både elever og kursister på Krogerup, som kommer til at opleve et langt større fokus på klima, natur og bæredygtighed, men også folk i lokalområdet, som inviteres ind til en række arrangementer på højskolen (se mere under projektets aktiviteter).

Formidling:

  1.        Projektets resultater og de undervisningsmetoder, vi udvikler, skal udbredes til højskolebevægelsen; dels via FFD’s bæredygtighedsudvalg, som Krogerups forstander, Rasmus Meyer, er del af, dels via aktivt engagement i bæredygtighedsseminarer for højskolemedarbejdere.

    2. Oplæg og engagement i andre organisationers arbejde med grøn dannelse og læring, fx som en workshop til Den Grønne Studenterbevægelse om, hvordan man mobiliserer til klimahandling (allerede planlagt) eller til Danmarks Naturfredningsforening om, hvordan man engagerer en yngre målgruppe i kampen for naturen.

    3. Desuden vil vi løbende dele vores idéer og viden både på vores egne platforme men også i form af artikler og kronikker i dagblade og tidsskrifter, herunder Højskolebladet, ligesom vi vil være til stede og deltage aktivt i arrangementer vedr. klima, natur og bæredygtighed, som er arrangeret af andre aktører.

Bevilliget beløb: 115.000 kr.

Kontakt: Rasmus Meyer;rm@krogerup.dk