Kalø Højskole ”Udvikling af sejl som linjefag”

Kalø Højskole er beliggende lige ved Kalø Vig, der et oplagt område at sejle i. Kalø vil gerne bruge 2023  til at forberede igangsætningen sejlads som nyt fag/linjefag.

Formål

Kaløs friluftslinje har båret præg af den adventuremæssige tilgang med fokus på at prøve så mange sportslignende friluftsaktiviteter som muligt. Kalø ønsker, med dette projekt, at trække linjen i retning af det, der kaldes nordisk friluftslivstradition, hvor der er mere fokus på naturoplevelser, væren i naturen og kunne klare sig i naturen med fokus på håndværk (byg din egen tarp, kniv, sav, økse mm.), reparationer og ikke mindst fællesskabet om turene ud i naturen. Her er der fokus på at bevæge sig langsomt, ligesom det handler om at kunne bevæge sig i naturen til vands og til lands uanset vejret - med mindre fokus på sportsdelen.

Projektbeskrivelse

  1. Praksiserfaring

Vi har fået et samarbejde i stand med Middelfart Smakkelaug. Her går nogle erfarne folk, der blandt andet i sin tid var med omkring opbygningen af træskibshavnen i Århus. Lauget både istandsætter og bygger nye smakkejoller, der jo er en historisk bådtype. Den tilhører familien af de nordisk klinkbyggede både, der som tradition kom på UNESCOs verdensarvsliste i 2021.
Samarbejdet består i, at vi bidrager med to lærere og elever, mens de bidrager med to frivillige fra foreningen samt 4 joller af forskellige størrelser. Vi tager sammen på en tredages tur i både foråret og efteråret 2023. Her undervises vi i sejlads og får erfaring med bådtyper, sejlads som pædagogisk fag og snuser til det vedligeholdelsesmæssige. 

  1. Udvikling, undersøgelse og beskrivelse af faget

En lærer skal undervejs arbejde med, hvor vi får omsat erfaringerne til et fag.
Vi skal besøge den nye højskole på vej i Holbæk, der også skal arbejde med sejlads, og som er længere i processen end vi er. Vi har allerede en aftale med dem.
Vi skal undersøge muligheder i vores ”egen havn” (Nappedam Bådelaug med en stor lystbådehavn, kajakklub, vinterbadeklub og meget mere ligger stort set forenden af skolens matrikel).
Vi skal undersøge samarbejder med jolleforeninger i Ebeltoft og Kalø Vig Bådelaug samt med værkstedet til Fregatten Jylland i Ebeltoft.

Bevilliget beløb: 67.076 kr.

Kontakt: Kenneth Degnbol; kd@kalohojskole.dk