Jyderup Højskole: ”Udvikling af introuge”

Jyderup Højskole vil udvikle introugen, så den styrkes i forhold til elevernes generelle sårbarhed.

Formål

Ofte oplever vi, at der går for lang tid før vi får kendskab til elevernes gennerelle problemer. Og måske opdager vi det først, når de enten selv henvender sig, fordi de ikke kan klare det længere, eller andre elever giver os et praj om at noget er galt. Vi vil gerne kunne gribe ind tidligere. Ved vi besked, har vi mulighed for at støtte og handle.

Projektbeskrivelse

Det store spørgsmål er, hvordan vi kan bruge introugen mere strategisk. Og det er her forberedelsesarbejdet ligger.
Vi forventer at sammensætte introugen på en væsentlig anderledes måde end hidtil. Forud planlægges en workshop for lærerstaben om introuge og fokusområder.
Hertil indhentes konsulentbistand fra Louise Hausgaard (uddannet cand.mag. i dansk, etnologi og sprogpsykologi.

Louise arbejder med kulturanalyse i praksis og har mange års erfaring som moderator og facilitator i workshops. Hun underviser periodisk på højskolen i mikrosociologisk intervention med fokus på gruppedynamik og sociale kompetencer). Louise Hausgaard skal bistå planlægning og afvikling af (første elevoptag) introuge i januar 2020 samt introuge i april 2020 (andet elevoptag).
Introugen er således en aktivitetsuge og skal følges op af en konsulentstyret evalueringsproces kort efter.

Primo februar 2020 vil der blive udarbejde en række offentligt tilgængelige anbefalinger som skal ligge til grund for et videre udviklingsarbejde med introuger/modtagelse af sårbare højskoleelever. Således vil januar og april 2020-introugerne blive pilotprojekt for et videre udviklingsforløb med inddragelse af flere højskoler.

Bevillioget beløb: 17.000 kr.

Kontakt: Nana Alsted nana@jyderuphojskole.dk