Grundtvigs Højskole: OK Zoomer – et blik på en ny generationskonflikt?

Grundtvigs Højskole vil lave en dokumentar som plæg til debat om tidens diskussionskultur. Tidens emner som safe spaces, kulturel appropriation og krænkelseskultur er kommet på banen. Er højskolerne gearet til det? Og hvordan håndterer vi det, hvis temperamenterne clasher?

Formål:

Projekt ”OK Zoomer”s overordnede formål er at geare så mange højskoler, som vil være med, til at diskutere, forholde sig til og håndtere den nye diskussionskultur mere reflekteret.

Projektbeskrivelse:

  1.      Dokumentaren består af interviews, cases og kulturhistoriske overvejelser, og alene optagelserne vil afstedkomme mange diskussioner på Grundtvigs Højskole og på andre højskoler, der gerne vil dele deres erfaringer med os og stille op til interviews.
    Et konkret projektmål er undervejs at etablere f.eks. samtalesaloner om emnet, diskussionsklubber eller debataftner, alt sammen med skolernes elever. Med øget forståelse og større indsigt som mål.

    2. Undervejs i projektet vil ledelsen og jeg på Grundtvigs Højskole også afholde pædagogiske dage for personalet. Ledelsen ønsker i højere grad en større fælles indsigt og mere velovervejet navigation i emnerne og en bredere ”løsningspalet” til de udfordringer, der evt. kan dukke op. Vi har oplevet mange nye konfliktsituationer, hvor vi har handlet efter bedste evne, men uden fælles refleksion til grund. Dét vil vi gerne ændre.

Bevilliget beløb: 100.000 kr.

Kontakt: Bodil Chemnitzbodilchemnitz@gmail.com