Grundtvigs Højskole: "Det levende ords genkomst" (Pulje B)

Grundtvigs Højskole vil genoplive brugen af det levende ord. Fortællingen skal læres og bruges bevidst i arbejdet med eleverne.

Formål

Det levende ord” er arvesølvet fra Grundtvig. Det er en af kernerne i den danske højskole. Vi har det som element hver eneste dag. Men dyrker vi det? Tilstrækkeligt? Udvikler vi det?  Det er formålet med dette projekt at genopdyrke denne tilgang.

Projektbeskrivelse

De konkrete projektmål vil således være:


  1. Vi vil opsøge fortællekunsten og de professionelle fortællere, for at indsamle viden, metode og inspiration

  2. Jeg vil som højskolelære selv udvikle mig til en bedre fortæller, for herigennem at bringe fortællingen hjem på højskolen og udvikler denne på hele skolen i alle de forskellige formater, hvor fortælling udøves. Eller bør udøves.

  3. Jeg vil formidle erfaringer og viden fra projektet til den øvrige læregruppe, til øvrige højskoler, og i et større billede forsøge at inspirerer hele højskolebevægelsen til at genopdage og tage fornyet ejerskab over fortællekunsten.

Formidling

FFDs platforme være oplagt til videreformidling af projektets resultater.
Jeg forventer også at tage kontakt til eksterne medier og formidle ad denne vej.

Bevilliget beløb: 23.906 kr.

Kontakt: Joachim Mikkelsen; joachim@grundtvigs.dk