Gerlev Idrætshøjskole: Gerlevs højskolepædagogiske udvikling

Gerlev vil med eksterne konsulenter og intent arbejde, stille skarpt på egen praksis i forhold til værdigrundlaget og højskolernes hovedsigte.

Formål:

Styrkelse aF Gerlevs fælles forståelse af og refleksion over vores samlede opgave på Gerlev Idrætshøjskole. Med udgangspunkt i højskolernes hovedsigtet og Gerlevs værdigrundlag og særlige syn på idræt, med henblik på at kvalificere vores højskole praksis.

Projektbeskrivelse:

Forløbet strækker sig over 5 mdr., med 5 hele dage fra aug til dec. 2021
De 5 dages indhold er som følger:

1. Højskolernes hovedsigte – hvorfor og hvordan, ved Jonas Møller FFD
2. Højskolernes hovedsigte – hvordan arbejdes med det i praksis ud fra et filosofisk perspektiv – ved Henrik Madsen – VIA
3. Gerlevs værdigrundlag – og hvordan bruger vi det i praksis i hverdagen. Faciliteret af Jonas Møller FFD og Tania Detflevsen, Gerlev.
4. Gerlevs idrætssyn – idrættens kvaliteter. Hvorfor og hvordan – Faciliteret af Julie Hauge, Gerlev.
5. Opfølgning - og afrunding, og udvikling af podcast og materiale til inspiration til andre højskoler og højskolelærere.

Når vi arbejder med højskolernes hovedsigte, vil vi gerne kombinere det med en dag i højskolernes hus, bl.a. for en ekstra dimension i at forstå at Gerlev er en del af en samlet bevægelse.
Endvidere en dag hvor vi besøger en anden højskole, og evt. inviterer dem med i dele af vores projekt. Det kunne f.eks. være den filosofiske tilgang til hovedsigtet.

Bevilliget beløb:                    40.000 kr.

Kontakt:         Julie Hauge     julie@gerlev.dk