Gerlev Idrætshøjskole: ”Højskolerne handler for verdensmålene – udvikling af redskaber og tilgange til bæredygtig dannelse og 2030-handlingsplan på en højskole”

Gerlev Idrætshøjskole vil udvikle en model for, hvordan højskolen kan arbejde systematisk med FN`s verdensmål for bæredygtighed, både i undervisningen og skolens øvrige drift.

Formål

Projektets overordnede formål, at udvikle og fremme en systematik i arbejdet med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling på højskolerne, så bæredygtig udvikling bliver en integreret del af det at drive højskole og af at danne unge og voksne mennesker til selv at handle og engagere sig i det samfund, de er del af.

Projektbeskrivelse

Udvikling af en konkret model med udgangspunkt i en højskoles virkelighed (Gerlev) for en sammenhængende tilgang til arbejdet med verdensmål. Modellen skal efterfølgende kunne anvendes af andre højskoler til at analysere egen bæredygtighedsstatus samt til at formulere en ambitiøs og realistisk verdensmålshandlingsplan frem mod 2030. Modellen vil omfatte både skolens drift, organisering og undervisning/ dannelse.

Afprøvning og justering af modellen på Gerlev med særligt fokus på bæredygtig dannelse i en højskolekontekst. Afprøvningen sker gennem inddragelse af elever, medarbejdere og samarbejdspartnere og i dialog med andre højskoler via Højskolernes Bæredygtigheds Netværk.

Endelig vil vi samle og videreformidle erfaringerne i form af en samlet model og et katalog af pædagogiske og dannelsesmæssige modaliteter og tiltag for elever og kursister, herunder en forståelse af bæredygtig dannelse ift. fag, projekter, elevbårne aktiviteter og bæredygtig aktivisme. Udbredelse af modellen vil ske i dialog med Højskolernes Bæredygtigheds Netværk.

Bevilliget beløb:
2020 87.430 kr.
2021: 100.000 kr.

Kontakt: Tania Dethlefsen taniadethlefsen@gerlev.dk

 

Læs evaluering af det gennemførte projekt