Gerlev Idrætshøjskole ”FN`s verdensmål – en certificeringsmodel”

I samarbejde med Cora 2030 vil Gerlev Idrætshøjskole udvikle en systematik i arbejdet med FN`s verdensmål for en mere bæredygtig fremtid.

Formål

Projekts overordnede formål er, at udvikle og fremme en systematik i arbejdet med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling på højskolerne, så bæredygtig udvikling bliver en integreret del af det at drive højskole og at danne unge mennesker til selv at handle og forbedre det samfund, de er del af.

Projektbeskrivelse

FASE 1:
Udvikling af model og Handlingsplan

November/ december 2019: Opstartsaktiviteter

Opstartsmøder, udvikling af partnerskaber med lokale aktører (kommune, lokalområde, lokale skoler mm), projektplanlægning, finpudsning af aftaler og tilpasning af tidslinje.

Succeskriterier:

Færdigudviklet plan med specifikke datoer for de enkelte workshops og aktiviteter. Aftaler om konkrete bæredygtighedssamarbejder indgået med lokale aktører.

1. halvår 2020: Aktiviteter

Projektmål 1

• Udvikling af baselinemodel til højskoler – baseline måler på det udgangspunkt den enkelte højskole har for sin 2030-handlingsplan
• Analyse af drift, organisering og undervisning/dannelse på Gerlev
Succeskriterier: Gennemført baseline for Gerlevs verdensmålsindsats pt.

Projektmål 2

• Workshop for medarbejdere og bestyrelse: Kortlægning af skolens samlede verdensmålsstatus
• Workshop for lærere: Udvikling af idéer til verdensmålene i et dannelsesperspektiv
• Workshop for driftsafdelinger: Udvikling af ideer til verdensmålsanalyse for samlede drift

Succeskriterier

Alle medarbejdere og bestyrelse introduceret til verdensmålene og inddraget i udviklingsarbejdet. Konkrete idéer defineret til indarbejdelse i handlingsplan.

Bevilliget beløb: 19.550 kr.

Kontakt: Tania Dethlefsen taniadethlefsen2gerlev.dk