Engelsholm Højskole ” Keramik & Filosofi - håndgribelige eksperimenter”

Engelsholm Højskole ønsker at nedbryde nogle barrierer mellem faglighederne filosofi og keramik, således at de mødes og forhåbentlig krydsbestøver hinanden.

Formål:

At give mulighed for både en særlig følsomhed over for det konkrete og partikulære, samtidig med at vi også åbner for at kunne transcendere det enkeltstående i erkendelse af noget mere alment.

Projektbeskrivelse:

Projektmål 1:

Når resultaterne overstråler ideerne. Hvad er det i processen fra den sprøde løse tanke, igennem en vej af overvejelser, afprøvninger, tvivl, håb og handlinger, til den materialiseres i genstande, der afspejler vores ønsker om vores tilværelse? Projektmålet er her at få kursisterne/eleverne til at indleve sig i processen og glemme eller fraskrive sig det forudfattede billede af det færdige resultat. Dette er eksperimentets forudsætning.
Dette ugekursus har fokus på eksperimentet - i forestillingen om, i fremstillingen af og i refleksionen over det der eksperimenteres med. Kursisterne/eleverne kommer til at arbejde nærværende og i indlevelse med deres hænder i leret og med tid og forstyrrelser til eftertanke
Projektmål 2:

Vi omgiver os med genstande. Hvorfor har nogle af dem en særlig betydning for os? Hvorfor er vi tiltrukket af nogle bestemte genstande? Hvordan taler de til os med deres form og farve? Hvad er det der sker, når f.eks. en kop, der taler til mig med dens skønhed og historie om brug, og måden den føles i min hånd, og måden mine læber møder koppens kant på, som et blidt kys. Faktisk får koppen den almindelige kaffe til at blive en udsøgt og fantastisk kulinarisk oplevelse. Hvordan hænger det sammen med livskvalitet og bæredygtighed? På kurset vil kursisterne erfare at en kop er mere end en kop. At en kop også rummer forestillinger om vores liv og måde at leve på. Hvordan kan en kop og brugen af den afspejle et samfundssyn og en kultur?
Projektmål 3:

En afprøvning/undersøgelse af undervisning på højskole, hvor det filosofisk tænkende og undrende og det keramisk idegenererende og skabende i højere grad kan blive samlet og tale sammen som en udvidelse af både håndværk og tænkemåde. Med andre ord at det almene, undrende, eftertænksomme og spørgende i højere grad indgår i en nærværende vekselvirkning med det specifikke, skabende, idegenererende og resultatsøgende, ved ikke blot at lade de to fagligheder foregå parallelt, men sammenflettet i et samspil mellem indlevelse og overskridelse.

Bevilliget beløb: 20.981 kr.

Kontakt: Morten Cramer morten@engelsholm.dk