Egmont Højskolen: ”Tobii or not to be" - styrkelse af kommunikationen og genuin inklusion for elever uden verbalt sprog.

Egmont Højskolen vil arbejde pædagogisk og praktisk med at støtte elever, der ikke har verbalt sprog, til at benytte hjælpemidler og dermed kunne udtrykke egne behov og få en stemme i samfundet.

Formål:

At give elever uden verbalt sprog adgang til et sprog, så de kan begynde at danne sig holdninger og udtrykke egne behov, og være i stand til at sætte ord på deres følelser. De skal udvikle sig som mennesker.

Projektbeskrivelse:

Aktiviteter:

- Interview med nuværende og tidligere elever med kommunikationshandicap, for at afdække deres behov og erfaringer på hvad der fungerer og ikke fungerer på Egmont Højskolen

- Dygtiggørelse på emner omkring sprogudvikling og sprogtillæring gennem læsning af tilgængelig litteratur samt deltagelse på IKT uddannelse udbudt af Kommunikationscenteret, Hillerød Kommune.

- Udvikling af strategi, herunder præsentation heraf på personalemøde til justering og input.

- Indlæring af forskellige kommunikationssprog, herunder deltagelse i kurser udbudt af bla. Kommunikationscenteret, Hillerød Kommune og ASK - hjælpemidler til kommunikation og undervisning.

- Udvikling af undervisningsmateriale til symbolindlæring

- Afsøgning af eksisterende materiale til indlæring af betjening af kommunikationshjælpemidler

- Udvikling af materiale, som elever kan bruge til at øve sprogudvikling i elevernes egen tid

- Udvikling af ordforråd til højskolefag

- Besøg på skoler, institutioner der arbejder med voksne borgere med kommunikationsnedsættelse

- Besøg på Woodland School, Leatherhead, London, UK

- Interview med ansatte på Egmont Højskolen for at afdække deres behov og udfordringer med elever med kommunikationshandicap, både i undervisningen og som kontaktlærer.

- Interview med nyansatte assistenter.

- Udvikling af kursusmateriale til nyansatte assistenter

- Udvikling af kursusmateriale undervisere og hjælpelærere

Bevilliget beløb: 30.000 kr.

Kontakt: Søren Kristensensm@egmont-hs.dk