Egmont Højskolen: ”Den grønne tråd”

Egmont Højskolen vil beplante en stor del af udearealerne med en skovhave, både til undervisning, rekreation og lokal inspiration og debat om bæredygtig dannelse.

Formål

At integrere grøn og bæredygtig dannelse i undervisning og læring bliver sandsynligvis en at de store udfordringer i mange undervisningsinstitutioner og læringsrum i fremtiden.

Der er brug for at udvikle og finde gode måder at formidle grøn og bæredygtig dannelse på og måske særligt at sørge for, at det bliver forbundet med praksislæring.

En forudsætning for at kunne passe på planeten er, at vi har forståelse for naturens betydning og kompleksitet. Det får man bedst i det sanselige møde, både ved at få jord under neglene, selv være med til at dyrke og høste dele af den mad vi spiser og i mødet med naturen som en helende kraft.

Projektbeskrivelse

Etablere en skovhave på østsiden af “Bjerget”, som skal skabes i et samarbejde mellem undervisere, pedeller og elever. Skovhaven skal være et praktisk læringsrum, hvor eleverne får mulighed for at få jord under neglene, kendskab til årstidernes gang, at høste og sanke urter, bær og nødder og få viden om at dyrke med respekt for naturen og give plads til biodiversitet.

Skovhave er som form valgt, fordi man planter/sår/gror vækster i op til 7 lag: Træer, buske, klatreplanter, bunddække med flerårige planter, så det kræver et minimum af f.eks gravning og lugning. Det er muligt at høste hovedsageligt grønt, blade, frugter, nødder, blomster m.m fra tidlig forår til sen vinter. Det kræver ikke halvårlige gennemgravninger eller timelange lugninger. Det er også en måde at arbejde med jorden på, som øger biodiversiteten i et område.

At skabe “Grønne fristeder” på skolens område, der kan bruges i både undervisning og fritid til både fælles og individuelle refleksioner. Fristederne skal både tænkes som oplevelses- og læringsrum, der kan bruges individuelt og i gruppeundervisning. De skal skabes med udgangspunkt i at øge den enkeltes naturoplevelse.
Inspirationen til “De Grønne fristeder” kommer fra Københavns Universitet, som har udviklet konceptmodeller, vi vil skele til: “Konceptmodel Helseskoven Octovia: En model for design af grønne områder med oplevelsesværdier, der fremmer et godt helbred
. Der arbejdes med 8 forskellige “oplevelsesværdier”, og der er også idéer til, hvordan man kan udvikle et grønt område, så det giver større naturoplevelse og glæde.

Egmont Højskolen har pr semester ca 215 elever, hvoraf ca 90 har forskellige diagnoser. De øvrige 125 elever er “almindelige” højskoleelever. I begge grupper er der mange, som lider af forskellige angstproblematikker. Vi har registreret over de sidste 10 år, at angst og bekymring fylder mere og mere hos vore elever. De Grønne fristeder kan være et frirum for dem ift disse problematikker. De Grønne fristeder er designet til at skabe nærvær. Samtidig vil de Grønne fristeder også være vigtige som en del af de naturoplevelser, der skal få klimaproblematikkerne så meget ind under huden på os alle, at vi/man slår over i at handle og agere.

Bevilliget beløb:
2020: 86.220 kr.
2021: 84.480 kr.

Kontakt: Bente Kloppenborg bk@egmont-hs.dk