Egmont Højskolen: ”Uderum for alle”

Egmont Højskolen har siden 2019 været i gang med finde måder hvorpå eleverne – både elever med handicap - og de der ikke har, kan bruge mere tid udenfor og få flere oplevelser af at være i naturen, forbinde sig med den og bruge af den.

Formål:

Formålet med dette projekt er at fortsætte udviklingen med at flere fag, og dermed at flere af eleverne, får undervisning udenfor.

 

Projektbeskrivelse:

At undervisere i madlavningsfag lærer Uderummenes indretning så godt at kende at de ubesværet kan anvende dem i deres undervisning, både køkkenfaciliteterne og undervisningsfaciliteterne.
Succeskriterium for projektmål 1.
De afprøver opskrifter i Madhusets køkkenfaciliteter og med ingredienser fra haven (flerårige grøntsager) og samler disse på et googledrev. Disse bliver også tilgængelige på Skovhavens hjemmeside. De laver en opskriftssamling på min. 30 opskrifter hvor skovhavens flerårige grøntsager og urter anvendes.
De hjælper med at indrette og tilpasse Uderummene så de fungerer for deres fag. fx: Ophængning af tavler, indkøb af køkkenudstyr, placering af blus og møbler.
De laver uddybende beskrivelse af hvordan Uderummene kan anvendes til brug for andre madlavningsundervisere på fx sommerkurser, Dette kunne være små videobeskrivelser af de forskellige funktioner i haven: fx hvordan anvendes pilerensningsanlægget, beskrivelse af funktioner i madhuset m.m.
Projektmål 2:
Undervisere i madlavningsfag får indgående kendskab til Skovhavens flerårige grøntsager, bærbuske og frugttræer i forhold til anvendelse og hvor de befinder sig i skovhaven
Succeskriterie for projektmål 2.
De lærer de særlige flerårige grøntsager, bærbuske og frugttræer der er plantet i Skovhaven så disse kan anvendes i undervisningen. Afprøver og udvikler opskrifter med skovhavens urter. Laver en opskriftssamling der ligger tilgængelig på google-drev.
De får indgående kendskab til Skovhavens indretning og hvad der gror hvor, samt overblik over havens årshjul over hvornår hvilke grøntsager kan sankes og høstes hvornår. Herunder også at komme med forslag til fremtidigt plantevalg. De udarbejder et kort over de planter og flerårige grøntsager der er relevante for madlavningsfag.
De laver en erfaringsdag med andre undervisere fra højskoler med Skovhave: fx Brenderup, Vestjylland, Kalø og Egå ungdomshøjskole, Mors eller Tønder hvor erfaring med tilberedning af flerårige grøntsager er centrum for erfaringsudvekslingen.
Projektmål 3:
Undervisere i refleksive fag mødes og sparrer med hinanden om hvordan Uderummene, Skovhaven og Jurten kan bruges i deres fag i forhold til at forlægge hele eller dele af et fags undervisning til Uderummene.

Bevilliget beløb: 68.768 kr.

 

Kontakt: Bente Kloppenborg: bk@egmont-hs.dk