Den Skandinaviske Højskole: ”A new world” (Pulje A)

Den Skandinaviske Højskole vil udvikle undervisningsforløb der får eleverne til at forholde sig til FN`s 17 verdensmål. Gennem en praktisk design tilgang skabers fysiske bud på løsninger og samtidig lærer eleverne at facilitere metoden i workshops for andre.

Formål

Udviklingsprojektet skal bidrage til at vi udvikler og afprøver et faseopdelt undervisningsforløb, hvor vi kobler fag-faglighed og højskolepædagogik og vores elever på Arkitektur og Bydesign gennem faserne får viden om FNs 17 verdensmål, arbejder med refleksioner og abstraktioner over de 17 verdensmål, og i en arkitektfaglig kontekst konkretiserer hver enkelt verdensmål til en installation.

Projektbeskrivelse

Projektmål 1

Vi ønsker at udvikle en pædagogik og didaktik,der er videns generende, får eleverne til at reflektere over FNs verdensmål og sætte det ind i en lokal og global kontekst og omsætte viden og refleksioner til noget konkret og håndgribeligt. Det er et betydende mål for projektet at udvikle og afprøve en pædagogik, hvor vi i undervisningen kobler undervisning der har fokus på viden og refleksion med en fag-faglig tilgang (her arkitektur).

Projektmål 2

Vi ønsker med projektet at udvikle undervisningsforløbet, hvor målet er at arbejde både med refleksioner og de fysiske installationer som konkrete læringsobjekter. I forhold til elevernes læring er det væsentligt, at de også bliver i stand til at se refleksioner og proces som læring og videns generende.

Projektmål 3

I projektmål 3 vil vi udvikle en model for, hvordan vi med “Verdensmålskuglen" og elevernes refleksioner, kan bidrage til viden og refleksion i en kontekst uden for højskolen. Kort sagt tage højskoleprojektet ud i det offentlige rum gennem elevdrevne workshops.

Formidling

Projektet har en iboende formidling i Verdensmålskuglen og i refleksionsplancherne. Desuden vil projektet give højskolen indsigt i, hvordan emner og begreber som oftest bliver drøftet gennem samtale, oplæg og/eller diskussioner gennem pædagogisk rammesætning og fag-faglighed metoder kan løftes fra ord over refleksioner til noget håndgribeligt og måske derved være nemmere at afkode og bidrage til.

Bevilliget beløb: 40.000 kr.

Kontakt: Merete Østergaard; merete@designhojskolen.dk