Den Skandinaviske Designhøjskole: ”Bæredygtighed og design som fag og som forståelsesramme”

Den Skandinaviske Designhøjskole vil forsøge at arbejde med bæredygtighed som fag, men også som en generel tilgang til skolens arbejde indenfor design.

Formål

Formålet med dette projekt er, at forholde os til de (design)objekter vi omgiver os med. Hvordan designer vi bæredygtigt? Fx indenfor arkitektur. Hvad er bæredygtig arkitektur ? Hvordan producerer vi bæredygtigt? Hvordan er designprocessen, hvis både proces og produkt skal være bæredygtigt? 

Vi kan som højskole ikke adskille vores arbejde med bæredygtighed og undervisningen i design, men vi har behov for et fokuseret udviklingsprojekt, hvor vi fagligt, pædagogisk og didaktiske kan arbejde med bæredygtighed i design og i undervisningen i design.

Projektbeskrivelse

Projektmål 1

Udbyde et valgfag i bæredygtigt design i F19

Succeskriterier
At udvikle et undervisningsmodul med fokus på bæredygtighed i design - både i designprocessen og som produkt. Herfra skal erfaringerne videreføres til undervisning på DSDH fire linjer (Arkitektur & Byrum, Mode & Tekstil, Møbel, Rum & Produktdesign og Visuel Kommunikation) og undervisning i design generelt på højskoler.

Projektmål 2

At genere viden om hvordan man didaktisk og pædagogisk arbejder med bæredygtighed i designundervisningen på højskoler.

Projektmål 3

(søges medfinansieret gennem Folkeoplysningspuljen)
Med afsæt i resultaterne i projektmål 1 og 2 afholdes i F20 en konference om bæredygtighed i design - både proces og produkt. Konferencen er også stedet hvor årets “unge bæredygtige designer” udnævnes.

Formidling

Det er væsentligt for projektet at det både formidles i en rapport - især projektmål 1 og 2. Projektmål 3 er også formidling af projektet - sammen med andres indsigter i design og bæredygtighed. Ambitionen er at konferencen, i sin form, når ud til en bred målgruppe og har en udviklende karakter, da målet er, at den er tilbagevendende - hvert år eller hvert andet år.

Bevilliget beløb: 116.000 kr.

Kontakt: Merete Østergaard; merete@designhojskolen.dk