Den Skandinaviske Designhøjskole: ”Bæredygtighed, Byggeri og Dannelse”

Den Skandinaviske Designhøjskole vil udvikle en ny linje der gennem praktisk arbejde med byggeri henvender sig til nye målgrupper og skaber dialog om bæredygtighed.

Formål

Projektet “Byggeri, bæredygtighed og Dannelse” spænder over flere overordnede formål. Udgangspunktet er, at vi på Den Skandinaviske Designhøjskole i efteråret 2020 udbyder en ny linje - Bæredygtighed & Byggeri. Det er den nye linje, som er afsæt for denne ansøgning og vores ambitioner om at få faglighed, højskolepædagogik, konkret arbejde med bæredygtighed, bygge i 1:1 kombineret med et stærkt ønske om at række ud til en målgruppe, som for de fleste højskoler er vanskelig at aktivere; nemlig unge med en erhvervsfaglig baggrund, og piger som ønsker en erhvervsfaglige uddannelsen, men som ikke ved hvordan, de skal komme i gang, da de stort set ingen rollemodeller har at spejle sig i.

Projektbeskrivelse

Indholdet i Bæredygtighed & Byggeri planlægges ud fra “Dannelse bliver også skabt med hænderne”. Og i den forlængelse udtaler Linda Nørgaard Andersen, programchef for Arbejdermuseet “Vi mener, at alle mennesker har brug for praktisk dannelse – ikke mindst for at kunne se værdien i at arbejde med sine hænder og i at mestre et fag” (kilde: Arbejdermuseet)

Vi bygger for at bygge noget konkret i 1:1, men det overordnede mål med at bygge er, at eleverne bliver klogere på håndens arbejde, at de få værktøjet i hænderne, at de får et materialekendskab, og vi undersøger, hvordan dannelse kan ske gennem håndens arbejde.

Ved at arbejde med Dunn og Dunns læringsstilsmodel vil vi undersøge, hvordan vi kan arbejde med en fag-faglighed hos elever, som efterspørger en anden læringsstil, end den de har stiftet et (måske) mindre godt bekendtskab med i deres skolegang. Vi vil undersøge, hvordan byggepladsen som “undervisningslokale” og læring gennem det at bygge understøtter muligheden for at den enkelte elev kan arbejde med den læringsstil, der passer vedkommende bedst. Herunder undersøge hvordan elever med forskellige læringsstile kan arbejde sammen som et hold og løse opgaver, der kræver samarbejde.

Linjens indhold skal være tilrettelagt, sådan at både unge med er erhvervsfagligbaggrund, unge som planlægger at gå håndværker vejen, unge som er i tvivl om, de skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse, og gerne vil prøve det af, inden de vælger. Desuden vil vi gerne have fat i de piger, som mangler ude på de erhvervsfaglige uddannelser. De piger som ikke har nogle rollemodeller at spejle sig i, de piger som har behov for at prøve håndværket af, inden de går ind på et fagområde, som traditionelt er betrådt af mænd.

Dette udviklingsprojekt undersøger, hvordan vi tilrettelægger et kursus, sådan vi kan aktivere en målgruppe, som er forskellig fra den, vi på Den Skandinaviske Designhøjskole har 20 års erfaring med at aktivere.

Bevilliget beløb: 60.438 kr.

Kontakt: Merete Østergaard merete@designhojskolen.dk

Læs evaluering af det gennemførte projekt