Brenderup Højskole ”Højskole under udvikling”

Brenderup Højskole vil med projektet ”Højskole under udvikling” gøre Højskolen skarpere i sit udtryk og indhold, både internt og eksternt. Skolen skal igennem en stor forandringsproces.

Formål

Gennem arbejde med procesværktøjer ønsker vi at skolens medarbejdere opnår en samlet indsigt og oplevelse af, hvad det vil sige i fællesskab at arbejde på og med Brenderup Højskole, hvilke kerneværdier vi arbejder ud fra og ikke mindst hvad vores værdigrundlag betyder for os.

Projektbeskrivelse

  • 12. oktober: Første workshopdag. Tema: At være i forandringens vinde i fællesskab. Hvem er Brenderup Højskole? Hvordan ser fremtiden ud for Brenderup Højskole? Og hvorfor laver vi hver især højskole? Foredrag om hvordan forandringer påvirker os mennesker; Hvad sker der i hjernen, når vi møder forandringer? Hvilke mekanismer går i gang? Hvordan kan man håndtere sig selv i forandringsprocesser? Mål: At give en fælles forståelse og en referenceramme, der senere kan bruges til at forstå situationer, der kan opstå, i den forandringsproces alle medarbejdere skal igennem på skolen. /v. Rasmus Jakobsen (Plus performance).
  • 9. november: Anden workshopdag. Tema: Opsamling fra første dag. Nu har vi et mere klart billede af hvem Brenderup Højskole skal være i fremtiden. Udarbejdelse af målhierarki i fællesskab. Hvad er succeskriterierne for vores højskoleprojekt og hvad er leverancerne.
  • 7 december: Tredje workshopdag. Tema: Med udgangspunktet i målhierarkiet udarbejder vi en projektplan i fællesskab, der indeholder indsatsområder og leverancer.

Bevilliget beløb: 66.660 kr.

Kontakt: Birgitte Weidenhof; birgitte@brenderuphojskole.dk