Bornholms Højskole ”Jordforbindelse – sund jord”

Bornholms Højskole vil trække sit pilotprojekt (et lille B-fag om mandagen) ud til fuld skala fra foråret 2023 med en hovedfagslinje af samme navn. Skolen vil ”støtte, fremme og udvirke, at flere bliver rustet til at forvalte jorden bæredygtigt”.

Formål

Faget Jordforbindelse – Sund Jord vil gennem et gensidigt berigende samarbejde med bl.a. ”Gaarden – Center for bornholmsk madkultur” og” Jordens skole” understøtte de unges store nysgerrighed på, hvordan de kan fordybe deres kendskab til og forhold til naturen og landbrugsjorden.

Projektbeskrivelse

  • I projektperioden ønsker vi at etablere Jordforbindelse – Sund Jord som et A-fag. For at sikre dette fag en tilstrækkelig vækst i elevtal og undervisningsvolumen har vi brug for at plante frugttræer og bærbuske allerede i det indeværende efterår. Derfor har vores Jordforbindelseslærer brugt en del tid på research i sommerferien. Vi har som skrevet gode erfaringer med vores 3,5 timers mandagshold, men det er en helt anden opgave at få et tilmeldingsbærende A-fag sat i stilling. Vi får brug for støtte til indkøb af vigtigt materiale til faget, både af materiale og fysisk art, dels i betaling af gæstelærere.

    2) Vi skal som en del af denne udvidelse sikre tilmeldinger og dermed bliver vi også nødt til at styrke vores rekrutteringsindsat for dette fag. Vi er, som nævnt, traditionelt set en højskole med en stærk kunsthåndværk-profil. Vores Outdoor profil er mindre kendt men har dog også en vis synlighed. Det er ikke tilfældet med Jordforbindelse – Sund Jord. Men vi har indhentet godt materiale i løbet af det forgangne år med pilotprojektet (B-faget) og dette skal sættes i omløb til promovering hurtigst muligt.

    3) Vi vil bruge projektet til at skabe den opmærksomhed på Bornholm, som højskolen har brug for – og som kan engagere eleverne i deres træning i iværksætteri. 

Bevilliget beløb: 170.000 kr.

Kontakt: Solveig Thorborg; st@bornholmshojskole.dk