Askov Højskole: Askov Højskole som Unesco Verdensmålsskole

Askov er den første danske højskole, der er med i et internationalt netværk, der arbejder med FN`s 17 verdensmål, og selvom flere højskoler har arbejdet med bæredygtighed, så åbner dette netværk mange nye og uprøvede muligheder bl.a. for at samarbejde med andre skoler i nationalt og internationalt i netværket.

Formål:

At udvikle Askov højskoles pædagogiske praksis, så personalet er gearet til arbejdet som verdensmåls skole.

Projektbeskrivelse:

Det ansøgte projekt er afholdelse af et seminar for højskolens lærere, hvor der er mulighed for at udbygge viden om det at være verdensmålsskole og derved at udvikle pædagogiske idéer og planer for, hvordan vi på Askov konkret arbejder med verdensmålene.
Det er et mål at seminaret giver indhold til en konkret handleplan, som højskolen kan implementere i dagligdagen efterfølgende.

Det er yderligere et mål at vi på seminaret kan skitsere idéer, som kan forfølges og udvikles senere, da det overordnede projekt er et flerårigt udviklingsprojekt.

Projektet kan på længere sigt give mulighed for bredere samarbejder med andre højskoler eller andre eksterne samarbejdspartnere både nationalt og internationalt, men det kræver at vi først ved mere om hvordan vi arbejder med det på Askov og hvilke konkrete udviklingspotentialer der kan være.

Bevilliget beløb: 30.000 kr

Kontakt: Rikke Holm, rh@askov-hojskole.dk