Århus Idrætshøjskole: Giv det videre - frivilligprojekt på Idrætshøjskolen Aarhus

Århus Idrætshøjskole vil nytænke og videreudvikle arbejdet med at undervise og inspirere unge til at deltage i frivilligt arbejde, på mange forskellige måder, i lokalområdet.

Formål:

Vi har erfaring for at frivillighed ofte er noget man tilfældigt støder ind i, og at der åbner sig en verden for dem som bliver præsenteret for forskellige projekter. Derfor har vi set et behov for at sikre dette ”tilfældige møde”, og give eleverne oplevelsen af, hvor meningsfuldt det er at være en konkret, positiv forskel i andre menneskers liv. 

Projektbeskrivelse:

Projektmål 1 er at etablere nye samarbejder med lokale frivilligorganisationer- og projekter - som fx Ungdommens Røde Kors, lokale plejecentre og projekter som Spilopperne, der laver aktiviteter for udsatte børn.


Projektmål 2 er at skabe en undervisningsramme, hvor samarbejdet med frivilligorganisationerne og projekterne bliver en del af et forløb, der delvist foregår på skolen og ude på det konkrete projekt. Forløbet skal understøttes af et fagligt indhold omkring det at arbejde frivilligt og inspiration til "handling", der udvikles i projekt-perioden.

Bevilliget beløb: 25.000 kr.

Kontakt: Søren Sinnbæck: Sinnbæck@gmail.com