Skoleudviklingspulje

Skoleudviklingspuljen kan søges af én højskole eller af flere højskoler i forening. Der er ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober. Puljen er delt op i to: pulje a og pulje b.

Pulje a

Støtter forsøgs- og udviklingsarbejde i højskolen og i højskoleundervisningen, som især inden for nye områder vil komme såvel den enkelte skole som den samlede højskoleverden til gavn.

Pulje b

Støtter i mindre omfang og med maksimalt 25.000 kr. lokal implementering af viden, ordninger og ideer, som allerede er afprøvet. Der kan endvidere under pulje b søges om midler til pilotprojekter, evt. som forprojekter for større pulje a ansøgninger.

Ansøg skoleudviklingspuljen

Frist: Hvert år d. 1. marts og 1. oktober.

 

Søren Børsting
Udviklingskonsulent
Udvikling

Folkeoplysningspuljen, skoleudviklingspuljen, orlovsmidler - diverse kurser og efteruddannelse.