Fælles kurser (§ 28)

§ 28-midler til efteruddannelseskurser og konferencer.


Søg tilskud

Lærere eller forstandere fra en eller flere højskoler kan søge tilskud fra § 28-midlerne til at tilrettelægge og gennemføre kurser og konferencer.

Kurset eller konferencen skal:

  • indeholde minimum 6 timer á 60 minutter
  • være åbent for undervisere ved alle højskoler
  • have deltagere fra mindst 2 højskoler

Det maximale tilskud kan udgøre 125 kr. pr. kursustime pr. deltager.
De øvrige betingelser kan ses i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til § 28 midler (Word-skabelon) udfyldes og mailes til: jha@ffd.dk

Eller sendes til:

Højskolernes Hus
Nytorv 7
1450 København K.


Midlerne administreres af FFD.

Ansøgningerne behandles af FFD's administration efter de gældende retningslinier for anvendelsen af § 28-midlerne, som fastsættes af FFDs bestyrelse. Størrelsen af § 28-midlerne fastsættes hvert år på finansloven. For at være sikker på, at få §28 støtte til et kursus eller en konference, skal ansøgningen sendes til FFD senest den 1. marts.