Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU)

Højskolepædagogisk uddannelse (HPU) styrker din pædagogiske praksis som underviser og kostskolelærer. Uddannelsen giver dig ny inspiration, et fællesskab med andre højskolelærere og ruster dig til refleksion over højskolens historie, tradition og virke.

Hvad er HPU?

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD.

HPU er højskolernes pendant til gymnasiernes pædagogikum og sigter mod at styrke lærernes pædagogiske refleksion over egen praksis og bidrage med viden om den historie og tradition, som højskolen er en del af.
 

Det er som at være på højskole selv - med morgensamling, undervisning og sociale aktiviteter. Vi bliver rystet sammen, får masser af ny viden, og der er god tid til både det faglige og det sociale. Vi mærker på egen krop, hvorfor vores elever er så vilde med at gå på højskole. Det er en god reminder.

Kristian Skov Ravn, lærer på Vestjyllands Højskole og tidligere HPU'er

 • Indblik i højskolens tradition

  På HPU'en får du indblik i højskolens idégrundlag, tradition og historie samt spørgsmålet om, hvad en højskole er - og bør være -i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse. Måske kommer du til at læse Grundtvig for første gang?

 • Højskoleliv

  HPU er, ud over at være et uddannelsesforløb, også et lille højskoleophold i sig selv med alt, hvad det indebærer af fællessang, leg, rigtig meget kage og sene samtaler over et glas rødvin. 

 • Stærkt netværk i bevægelsen

  På HPU får du fornemmelsen af at være del af en større bevægelse, og du vil møde lærere fra højskoler, der på trods af vidt forskellige profiler, fag og størrelse, arbejder med samme overordnede mål: at lave god højskole for eleverne.

 • Inspiration & provokation

  På HPU stiller vi skarpt på - og debatterer - den pædagogiske praksis på højskolerne, og du vil blandt andet blive undervist (og underholdt) af andre lærere - lige som vi håber, at du vil dele erfaringer fra dit fag og din praksis. 

Det praktiske

HPU'en henvender sig først og fremmest til højskolelærere, men i et begrænset omfang også til forstandere og andet pædagogisk personale i højskolen, der måtte have lyst til udvide deres forståelse af højskolens pædagogik, historie, tradition. 

Undervisningsafgiften på HPU'en er kr. 6000. Dertil kommer kost og logi på de fem moduler, der alle er organiseret som internatkurser og afholdes på forskellige højskoler. 


Den enkelte skole kan på baggrund af lærerens deltagelse søge om vikardækning svarende til 23 dage (ca. 1000 kr. pr. dag - 2015-niveau).

Lærere på ny løn, der har gennemført Højskolepædagogisk Uddannelse og modtaget kursusbevis, tildeles et varigt kvalifikationstillæg. 

For at fuldføre HPU (og oppebære løntillægget) fordres deltagelse i mindst 90% af undervisningen samt gennemførsel og godkendelse af udviklingsprojektet.

Hvad tager du med fra HPU?

Det er meget berigende at blive skrevet ind i det store lærerkollegie. På trods af, at vores skoler har vidt forskellige profiler, fag og størrelse, arbejder vi langt hen ad vejen med de samme værdier og mål i forhold til at lave god højskole.

Kristian Skov Ravn, lærer på Vestjyllands Højskole og tidligere HPU'er

HPU-forløb 2021/22

Næste forløb med højskolepædagogisk uddannelse (HPU) er udsat pga. corona, og begynder således i foråret 2021. Modulerne ligger som følger:

Modul 1: Hvad er en højskole?
25. januar - 29. januar 2021

Modul 2: Højskolens dannelse
19. april - 23. april 2021

Modul 3: Højskolelærerens faglighed og undervisning
27. september - 1. oktober 2021

Modul 4: Højskolen i samfundet 
8. november - 12. november 2021

Modul 5: Afslutningsmodul med præsentation af HPU-projekter
24. januar - 27. januar 2022

HPU-forløb 2019/20

Det igangværende forløb for Højskolepædagogisk uddannelse er startet i efteråret 2019, og modulerne ligger som følger:

Modul 1: Hvad er en højskole?
9. september - 13. september 2019

Modul 2: Højskolens dannelse
18. november - 22. november 2019

Modul 3: Højskolelærerens faglighed og undervisning
27. januar - 31. januar 2020

Modul 4: Højskolen i samfundet 
28. september - 2. oktober 2020 (corona-udskudt)

Modul 5: Afslutningsmodul med præsentation af HPU-projekter
30. november - 3. december 2020 (corona-udskudt)

Jonas Møller
Pædagogisk konsulent
Udvikling

Højskoleskolepædagogik, HPU, UBAK og bæredygtighed

undefined undefined

Se flere kurser

Hold øje med FFD's kalender, hvor vi løbende opretter kurser og aktiviteter om alt fra højskolepædagogik til ledelse, vejledning og meget mere.