Læs afsnittet 'Statements om højskolepædagogik'

Bogen "Højskolepædagogik - en fortælling om livsoplysning i praksis" udkom i 2015 på forlaget Klim. Her kan du læse afsnittet 'Statements om højskolepædagogik'.

Se indholdsfortegnelsen

Højskolepædagogik forklaret i én sætning

I forbindelse med Højskolepædagogisk Udviklingsprojekt blev der afholdt en række pædagogiske dage for de højskoler, der er med i projektet. Her blev deltagerne bl.a. bedt om at formulere statements om højskolepædagogik i én sætning.

De forskellige statements er fremkommet på baggrund af diskussioner i grupper med deltagere fra forskellige højskoler og er således ikke udtryk for en enkelt højskoles konkrete praksis. De enkelte statements er et koncentrat af en lang diskussion, men læses de i deres helhed, giver de et ganske godt billede af, hvordan højskolelærere ser på deres egen pædagogiske praksis. Nedenfor bringes et uddrag af de statements, der kom ud af de pædagogiske dage. 

Statements om højskolepædagogik

 • Højskolepædagogik er samtale, dialog og indlevelse både i og uden for undervisningen.
   
 • Højskolepædagogik er at være til stede.
 • Højskolepædagogik er, under ansvar for fællesskabet, at skabe rum for frihed til forskellighed.
   
 • Højskolepædagogik sigter mod at fremme rammer og praksisfællesskaber, der faciliterer kritisk refleksion omkring egen ageren og erfaring med ansvar.
   
 • Højskolepædagogik har fokus på den enkelte elevs udvikling af evne til at mestre livet, ikke som et middel for noget andet, men et eget mål.
   
 • Højskolepædagogik er dannelse i et forpligtende fællesskab i kostskoleformen, hvor forskellighed, frihed, faglighed og idealisme er bærende elementer.
   
 • Højskolepædagogik er 'menneskeligværdighed'.
   
 • Højskolepædagogik er det autentiske møde mellem elevens behov og erfaringer og lærerens faglighed og personlighed.
   
 • Højskolepædagogik er ubegrænset af lukketid.
   
 • Højskolepædagogik er at skabe rammen for et møde, hvor den enkelte ved at blive udsat for noget andet og nogle andre end sig selv, får mulighed for at blive sig selv.
   
 • Højskolepædagogik er det engagerede møde.
   
 • Højskolepædagogik er at udvide forståelsen for eget liv i samspil med andre.
   
 • Højskolepædagogik er ambitionen om, gennem mødet mellem mennesker, at inspirere til at eleverne får perspektiver på, reflekterer over og handler på at søge det gode liv.
   
 • Højskolepædagogik er at skabe sammenhænge og skabe udvikling.
   
 • Højskolepædagogik er at sammenligne med et badeværelsesspejl en tidlig morgen.
   
 • Højskolepædagogik er at skabe et nærværende og rummeligt miljø, hvor der er plads til at udvikle sig - både personligt og fagligt.
   
 • Højskolepædagogik er at indgive livsmod gennem refleksion, afklaring og bevidstgørelse i samværet med sig selv og andre.
   
 • Højskolepædagogik er at undersøge livet.
   
 • Højskolepædagogik er, når der er noget på spil i et åbent og rummeligt møde mellem lærer, elev og faglighed, der rækker ud over højskolen. Højskolepædagogik er at få udsyn gennem indespærring.
   
 • Højskolepædagogik er at møde eleverne i øjenhøjde og skabe rum for forskellighed.
   
 • Højskolepædagogik sigter mod at lære sig selv bedre at kende og derved udfordres til at tage ansvar i fællesskab med andre.
   
 • Højskolepædagogik er, hvor mødet mellem lærer og elev gennem faglighed og  samvær skaber rum for at udvikle sig selv og fællesskabet med engagement og glæde i en levende vekselvirkning.
   
 • Højskolepædagogik er medskaben.
   
 • Højskolepædagogik er et professionelt og personligt engagement, der vil mødet med den anden og det andet.
   
 • Højskolepædagogik er at pege på redskaber til at leve/magte livet i en fælles søgen efter det forbilledlige.
   
 • Højskolepædagogik er værdibåren og unik, fordi relationen mellem underviser og elev opstår i både det formelle og det uformelle rum.
   
 • Højskolepædagogik er midlet til at udvide personlig og fælles horisont.
   
 • Højskolepædagogik er at lære individet at være en del af noget større i spændingsfeltet mellem at yde og nyde.
   
 • Højskolepædagogik er at vække eleverne til nye vinkler i livet med sig selv i fællesskabet.
   
 • Højskolepædagogik er et ligeværdigt møde om noget, vi er optaget af - og det kun for at øve sig.
   
 • Højskolepædagogik er dannelse via fællesskaber.
   
 • Højskolepædagogik er dannelse i et forpligtende fællesskab i kostskoleformen, hvor forskellighed, frihed, faglighed og idealisme er bærende elementer.
   
 • Højskolepædagogik er en invitation til at engagere sig i og udforske livet.