Ansøg om at deltage i Syng, spis og snak

Bliv værtsskole for de frie skolers fællessangsprojekt Syng, spis og snak, hvor både efterskoler, friskoler og højskoler i hele landet inviterer danskerne til fællessang, fællesspisning og gode samtaler.

Syng, spis og snak på tværs af de frie skoler

Syng, spis og snak-skolerne har indtil nu inviteret til mere en 100 fællessangsarrangementer rundt i hele Danmark. Der er lige nu 56 værtskoler med i projektet fordelt på både efterskoler, friskoler og højskoler.

Fundamentet for projektet er at give danskerne i skolernes lokalsamfund mulighed for at møde den folkelige fællessang og det fællesskab, der opstår, når mennesker mødes for at synge, spise og snakke med hinanden. Gennem mange år har de frie skoler været en aktør på denne bane. Syng, spis og snak er med til at holde en vigtig del af vores kulturarv levende og videregive den til nye generationer.

Ansøg om at blive Syng, spis og snak-skole

Den nuværende bevilling fra Nordea-fonden løber til og med 2022, og det seneste skoleoptag med deadline 1. december 2021 er derfor det sidste i den nuværende ramme. 
Hvis I som skole er interesseret i Syng, spis og snak, er I dog velkomne til at rette henvendelse til Sigrid Buur Andersson på sba@ffd.dk

Friskolerne
Efterskolerne
Højskolerne

Som deltagende skole forpligter man sig på følgende ramme:

  • At afvikle to SySpSn-arrangementer pr. halvår. Hver skole står selv for afvikling og indhold, ligesom skolen selv beslutter, hvornår arrangementerne skal ligge.
  • At yde en aktiv indsats for at skabe møder mellem mennesker i jeres lokalsamfund.
  • At benytte eksisterende eller etablere nye samarbejder i det lokale kulturliv.
  • Aktiv indsats for at invitere nye målgrupper med.
  • Projektet bidrager med økonomisk støtte på 4000 kr. pr. arrangement, som skolen kan prioritere, som den vil. Derudover ydes støtte på 1000 kr. pr. arrangement til annoncering.
  • Det forventes, at skolen lægger vægt på at være en del af et samlet projekt og er med til at løfte den fælles fortælling. Projektledelsen stiller annoncemateriale, skabeloner, roll-ups, flyers, videoteaser, overordnet formidling og generel rådgivning til rådighed. Skolen står selv for den lokale annoncering.
  • I hhv. august og januar lanceres den samlede arrangementskalender, og skolen skal tage stilling til arrangemnetsdatoer forinden dette.
  • Der er ikke faste krav til, at indholdssiden skal struktureres på en bestemt måde, og skolen bestemmer selv arrangementets tema og forløb.
  • Hver skole udpeger en tovholder, der kommunikerer med projektledelsen. Der er mødepligt, når der én gang hvert halve år er status- og inspirationsmøde.
Rasmus Skov Borring
Forlagsredaktør & projektleder
Forlaget Højskolerne

Forlagsarbejde og Syng, spis og snak

Sigrid Buur Andersson
Projektmedarbejder
Administration

FFD's årsmøde
Nordisk højskolestipendium
Kurser og arrangementer
Højskolebasen
Webshop og reception 

 

 

Oline Saxbjørn Dehli
Studentermedhjælper
Forlaget Højskolerne

Forlagsarbejde og Syng, spis og snak

Nordea-fonden

Projektet er blevet til med støtte fra Nordea-fonden.