Syng, spis og snak

Syng, spis og snak er et fællessangsprojekt på tværs af landets friskoler, efterskoler og højskoler. Projektet har fra 2017-2023 været støttet af Nordea-fonden, og i denne periode er der afholdt mere end 400 arrangementer med fællessang, fællesspisning og gode samtaler. Med bevillingens udløb pr. 1. juli 2023 lever projektet nu videre på de frie skolers eget initiativ.

Bevilling fra Nordea-fonden

Syng, spis og snak-projektet har kørt i 6 år på bagen med støtte fra Nordea-fonden.

Projektet startede med 13 højskoler i 2017, og fra 2020-2023 har projektet været et fælles projekt på tværs af fri- efter- og højskoler med en 3-årig bevilling fra Nordea-fonden på 4.990.000 kr.

I de år der er gået, er der både sket en stor udvikling og stor udbredelse af projektet. I alt har mere end 60 fri-, efter- og højskoler været værter for mere end 400 arrangementer i hele landet.

Syng, spis og snak i dag 

Den seneste bevilling fra Nordea-fonden løber ud pr. 1. juli 2023, og projektsekretariatet i Højskolernes Hus, er derfor lukket ned. Syng, spis og snak lever nu videre på de frie skolers eget initiativ. 

Ønkser du at afholde et Syng, spis og snak-arrangement, er det muligt fortsat at bruge projektrammen og materialer, som findes her på siden.

Hent materialer

Ønkser I som skoIe at afholde et Syng, spis og snak-arrangement, så kan I frit bruge projektrammen og materialer, som findes her på siden. 

Hent materiale til Syng, spis og snak arrangementer

Søg støtte til Syng, spis og snak-arrangementer

Ønsker I at afholde et Syng, spis og snak-arrangement, så opfordrer vi til at ansøge Nordea-fondens lokalpulje.

Ansøg Nordea-fondens Liv i det lokale-pulje

Formidling af sangene

I Sanghåndbogen kan du læse om fællessangens historie og få baggrundsviden om hver eneste sang i Højskolesangbogen.

Læs baggrundshistorier om sange og melodier

Hvad er projektets vigtigste budskaber?

  • At udbrede glæden ved fællessang i andre sammenhænge end på højskolerne – at gøre det muligt at invitere nye målgrupper indenfor og introducere dem for fællessangens fællesskab.
  • At bringe mennesker sammen, som ellers ikke ville mødes.
  • At fællessang og fællesspisning styrker menneskers oplevelse af samhørighed, fællesskab og kulturforståelse.
  • At højskolerne åbner dørene for fællessang og fællesspisning for at styrke lokalsamfundet.
  • At fællessang skaber både et fælles og personligt rum for refleksion.
  • At man bliver sundere af at synge sammen.
  • At udbrede kendskabet til både nye og gamle sange, samt den mangfoldighed de repræsenterer. 
Friskolerne
Efterskolerne
Højskolerne
Rasmus Skov Borring
Forlagsredaktør
Strategiske indsatser

Fællessang og forlagsarbejde

Sigrid Buur Andersson
Økonomi og administration

Stipendier, Erasmus + 

 

 

Oline Saxbjørn Dehli
Studentermedhjælper
Kommunikation

Nordea-fonden

Projektet er blevet til med støtte fra Nordea-fonden.