Struer Højskole ” Stuer Højskole Leave no one behind 3”

Struer Højskole vil, gennem en række aktiviteter, bringe bæredygtighedsinteresserede aktører sammen i nye samarbejder. Disse samarbejder skal sammen med Struer Højskole skabe aktiv deltagelse, oplevelser og viden indenfor bæredygtighed.

Formål:

Det primære formål er at fremme lysten, evnen og viljen til en mere bæredygtig livsstil, blandt højskoleeleverne og Struer lokalbefolkning.

 

Projektbeskrivelse:

 • Foredrag
  Vi vil afholde fire foredrag, der alle skal sætte fokus på mennesket og dets forskelligheder. Formålet med foredragene er at de skal vise, at vi sjældent er alene om de problematikker, tanker eller oplevelser, som vi ellers godt kan føle vi står alene med. Der vil blive afholdt to foredrag i foråret 2023 og to foredrag i efteråret 2023. Alle fire foredrag vil lokalsamfundet blive inviteret med til.

  (2) Fællesspisning
  Vi vil invitere Struer kommunes afdelinger for sundhed og omsorg til fællesspisning. Formålet med fællesspisningen er at danne nye samarbejder, dialoger og refleksioner indenfor social bæredygtighed. Fællesspisningen skal synliggøre at Struer højskole kan indtænkes i eventuelle nye projekter og vise hvad højskolen kan byde ind med.

  (3) Fællesskab og event
  Fællesskab og event er et obligatorisk fag på vores lange forårshold. Her skal højskolens elever lave et fælleskabsdannende event for en lokal varmestue eller lignende. Aktiviteten skal vise eleverne det frivillige fællesskab og lære dem hvordan man ideudvikler og afvikler et fællesskabende event. Aktiviteten ender ud i at eleverne og højskolens lærerteam skal afvikle eventet.

  (4) Sans festival
  Vi deltager til august i madfestivallen SANS, som i år har temaet på forkant. Struer Højskole vil være repræsenteret med boder i områderne ”think twice” og ”det grønne køkken”. Her vil vi give inspiration og lave deltagerinvolverende aktiviteter, med fokus på klimavenlig mad.

  (5) March mod ensomhed
  Struer højskoles lærerteam vil sammen med vores elever gå med i mach mod ensomhed, når de til efteråret kommer til Struer.

 

Bevilliget beløb: 117.687 kr.

 

Kontakt Marianne Hansen  Marianne@struerhojskole.dk