Rønde Højskole ” Nye veje til folkelig oplysning via mytologi og fantasy”

I dette projekt ønsker vi at undersøge, hvordan fantasy-genren kan benyttes til folkelig oplysning og livsoplysning. Det er særligt i disse fortællinger, at mange forholder sig til de vægtige temaer i vores fælles grundlæggende livsvilkår: livet, døden, kærligheden, kampen, selvopofrelsen, det gode og onde, livsmodet etc.

Formål:

Rønde Højskole ønsker at benytte fantasy og mytologi som et livs- og folkeoplysende redskab, der kan række ud til lokalsamfundet og samtidig engagere højskoleeleverne i eksistentielle emner og danne dem til at blive folkeoplysningsambassadører efter højskoleopholdet.

Projektbeskrivelse:

  • At højskoleelever og lokalsamfundet mødes i samtaler og oplysning gennem et emne, som engagerer dem alle. Mytologi og fantasy bliver en anledning til at få talt om eksistentielle emner som liv, død, kærlighed mm. på tværs af generationer - samtaler som ellers er svære at få til at finde sted.
  • At få konkrete viden og erfaringer med i hvilket omfang mytologi og fantasy i dag kan være relevante emner til at bedrive folkeoplysning og livsoplysning. At få udarbejdet konkret materiale, så vi kan fortsætte med at lave møder mellem højskoleelever og lokalsamfundet fremover. At vi kan udarbejde materiale, som andre højskoler kan benytte, dvs. at vi kan videreformidle vores erfaringer, så andre nemt kan implementere vores tiltag.
  • At klæde højskoleeleverne på til selv at lave folkeoplysning og livsoplysning med udgangspunkt i deres store interesse og viden om fantasy.
  • Vi vil dermed oplive dem til at gå ud i verden (både under og efter højskoleopholdet) og tale om tilværelsens grundlæggende vilkår med udgangspunkt i fantasy, mytologi og religion.

Vi ønsker med aktiviteterne at klæde vores elever på til at være folkeoplysningsambassadører igennem mytologi og fantasy ved at afholde studiekredse med dem igennem semesteret. Det skal bl.a. lede op til en workshop, som eleverne arrangerer for sognets konfirmander. Derefter ønsker vi at afholde nogle samtalecaféer med lokalbefolkningen, som eleverne er med til at planlægge.

 

Formidling:

  • Vi udarbejder en rapport med vores erfaringer, som kan offentliggøres bl.a. via FFD’s hjmmeside
    ● Vi udarbejder i samarbejde med eleverne konkrete materiale (fx samtalekort) som kan benyttes af andre højskole, menigheder mm. til at igangsætte samtaler over mytologi og fantasy.
    ● Vi afholder et seminar med alle skolens lærere, hvor vi har erfaringsudveksling mht. både at arbejde med folkeoplysningsprojekter og at benytte mytologi og fantasy som et livsoplysende og dannende element i undervisningen.

Bevilliget beløb: 60.516 kr.

Kontakt: Allan Jakobsen  aj@rhe.dk