Gerlev Idrætshøjskole ” Gerlev Legefestival 2023”

Gerlev Idrætshøjskole vil med Gerlev Legefestival invitere lokalsamfundet til leg & bevægelse, højskolestemning og fællesskaber gennem målrettede aktiviteter på Gerlev Idrætshøjskole og Gerlev Legepark og i tæt samarbejde med lokale klubber og foreninger.

Formål: Målet er at skabe en kendt, tilbagevendende lokal begivenhed, som kan være en inspirationskilde for andre.

Projektbeskrivelse:

Gerlev Legefestival foregår over 5 dage hvoraf 4 dage er særligt målrettet fire meget forskellige målgrupper med hver deres tilpassede og højskoletematiserede aktiviteter, hertil en åben familiefestivaldag.
Gerlev Legefestival har heraf følgende aktiviteter, der skal sikre en succesfuld legefestival 2023:
1. Udvikling og planlægning af Gerlev Legefestival
2. Inddragelse af lokale organisationer og foreningsliv
3. Udarbejdelse og eksekvering af kommunikationsplan for Gerlev Legefestival 2023
4. Afholdelse af Gerlev Legefestival 2023 over en uge i foråret 2023
5. Evaluering og modelopbygning
Aktivitetsbeskrivelse:

1: En seniordag – med særlig vægt på Højskolesangbogen og lege fra da gæsterne var børn…
2: En børnedag – besøg af lokale daginstitutioner. Her særlig vægt på sanglege og vilde lege
3: En handilege dag – sang– og legedag for borgere med udviklingshandicap
4: En skole- og klubdag – med fokus på både dans og inkluderende lege, som let kan gentages i skolegården og selvfølgeligt engagerende, morsomme lege, der er ”nice” når man bare hænger ud og lige skal kunne hive underholdning op af lommen, der ikke involverer en skærm…

Formidling:

1: Fotodokumentere legefestivalen forskellige dage – det egner Festivalen sig rigtigt godt til. Vi vil evaluere på de enkelte dage – med input fra både repræsentanter fra de forskellige deltagergrupper, højskolens egne elever og undervisere og projektgruppen -jf. ovennævnte plan for evaluering. Det samles i Gerlev Legefestival 2023 rapport.
2: Vi vil registrere antal gæster/deltagere på festivalens dage
3: Vi vil opsamle erfaringer og evaluere Gerlev Legefestival 2023.
4: Opsamling og model for festival. Vi vil udarbejde en (Lege-)festival hvidbog som samler skabeloner / ”Master dokumenter” og plug n play for Gerlev Legefestival, og bringer vigtigste pointer og råd ang. lokal samskabelse – hvordan man i et lokalområde omkring en højskole kan samles om en årlig tilbagevendende begivenhed sammen med lokale foreninger, virksomheder og kommune for at skabe liv, glæde og folkeoplysende festivaldage for store og små, unge og gamle, erfarne og uprøvede… Hvidbog kan andre højskoler have glæde af, hvis de vil arbejde med lokal festival / event med deres lokalområde.

Bevilliget beløb: 99.380 kr.

Kontakt: Frederik Ullerup frederikullerup@gerlev.dk