Den Internationale Højskole ” Internationalt folkemøde med fokus på FRED & DIALOG”

Den Internationale Højskole ønsker at skabe en tradition for et årligt internationalt folkemøde med fokus på fred. Projektets formål er at samle lokale kræfter i en folkeoplysende dag med debat, drøftelser og performances om udfordringer og muligheder for fredelig sameksistens. Med projektet vil vi række ud lokalt og nationalt og sammen markere højskolens position som globalt og internationalt orienteret fredshøjskole.

Formål:

Vi ønsker at stille højskolens mangfoldighedsressource med elever fra 34 forskellige lande til rådighed for lokalsamfundet og skabe inspirerende møder mellem danske borgere og elever og ansatte på højskolen.

 

Projektbeskrivelse:

Vi ønsker at skabe en festivaldag med en række aktiviteter, som kan bringe folk sammen om globalt engagement og international forståelse. Skolens ansatte og elever vil spille en central rolle både hvad angår logistik og program. Vi håber at kunne tiltrække 800 gæster udefra til en inspirerende og meningsfuld forårsfestival, som også vil blive live streamet ud til skolens store globale netværk af tidligere elever og samarbejdspartnere.

1. At etablere en planlægningsgruppe der inviterer lokale kræfter med i planlægningen af dagen og skaber et spændende program
2. At afholde det Internationale Folkemøde 29.april med min. 600 deltagere og min. 10 aktiviteter
3. At evaluere folkemødet og processen op til med fokus på lokal forankring, folkeoplysende kvaliteter og muligheder for videreførelse kommende år.

 

Formidling:

Højskolen vil i sin rapportering bringe det endelige program med angivelse af deltagerantal til de enkelte aktiviteter. Vores ”live stream” fra begivenheden vil ligge tilgængeligt via Youtube i tiden efter selve festivalen. Link vil blive delt. Højskolen vil desuden engagere lokale og gerne nationale medier i både at informere om folkemødet men også rapportere derfra. Endeligt vil vi bruge sociale medier til at skabe bevidsthed om arrangementet, også meget gerne via FFDs kanaler.

 

Bevilliget beløb: 75.000 kr.

Kontakt: Søren Launbjerg soeren@ipc.dk