Bornholms Højskole ” En dag på Højskole”

Bornholms Højskole ønsker at, være et samlingssted for dem, der gerne vil lære hinanden og skolen at kende.

Formål:

Bornholms Højskole arbejder stødt frem mod en stadigt større bevågenhed blandt Bornholms borgere – mod at blive et kulturelt centrum og en ressource for bornholmerne.

 

Projektbeskrivelse:

Under titlen ”En dag på højskole” vil vi åbne op for skolens værksteder, klatrevæg, bålhytte og mountainbikes med aktiviteter, så der både er oplevelser for børnefamilier og individer uden familie og børn. Højskolen skal være et samlingssted for dem, der gerne vil lære hinanden og skolen at kende. Og det skal foregå i løbet af de turist-fattige perioder, hvor Bornholm kan være meget stille og hvor store dele af øens caféer og restaurationer er lukket ned for vinteren. Her bør højskolen være et sted at samles, lege og lære, synge og spise sammen.

 

Formidling:

Det vil være et mål at kommunikere til denne målgruppe fremover, så vi kan fastholde deres interesse og derfor vil dokumentation af projektet aktiviteter gå ud som nyhedsbrev og øvrige kanaler gennem vores netværk og de nye kontaktgrupper.

 

Bevilliget beløb: 25.000 kr.

 

Kontakt: Solvej Thorborg st@bornholmshojskole.dk