Vallekilde Højskole ”Røst i Operaen 2023”

Med Operaens smukke rammer som afsæt, vil Vallekilde Højskole skabe en stærk markering af, hvor vigtigt det er, at vi som samfund lytter til de unge.

Formål

Med dette projekt sætter vi fokus på unges stemmer i samfundet og i den offentlige samtale. For hvem har egentlig adgang til landets talerstole, til avisspalterne og de store scener? Typisk politikere, magthavere og meningsdannere, sjældnere unge og minoriteter.
Med Røst i Operaen #2 vil vi på ny skabe en unik forestilling i samarbejde med flere højskoler og Det Kongelige Teater med unge stemmer i centrum.

Projektbeskrivelse

I samarbejde med Det Kongelige Teater og fire højskoler vil vi afvikle Røst i Operaen den 31. marts 2023. Festivalen vil samle højskoleelever fra hele landet, der vil indtage scenen med stærke, modige og ærlige taler. De unges taler vil suppleres af mere etablerede navne, musik, kunst og en nyskabende inddragelse af Det Kongelige Teaters kunstarter.
Med afsæt i erfaringerne fra sidst vil vi forkorte selve ‘forestillingen’ lidt og i stedet arbejde med at udvikle et format til efter showet, der involverer publikum. Sidst havde vi et samarbejde med en gruppe Kaospiloter, som havde lavet en ‘bod’, hvor publikum kunne dele deres tanker om, hvad de selv ville holde tale om samt skrive hilsner til talerne, men fordi programmet skred grundet et teknisk problem med et lydkabel fik vi ikke rigtig forløst potentialet i dette initiativ, da forestillingen sluttede senere end planlagt. Det vil vi ændre denne gang, så publikum ikke kun går hjem med talernes stærke ord, men også har reflekteret over, hvad de selv kunne ytre sig om. Der vil være dj for at skabe en stemning, der lægger op til, at man bliver hængende i foyeren til samtaler om aftenens oplevelse.
Bootcamp:
En erfaring fra sidst er, at vi med fordel kan arbejde med at skabe et bånd mellem talerne. De deler et af deres livs måske største øjeblikke med 19 andre unge, hvoraf de sandsynligvis kun kender få på forhånd (fra egen højskole eller ungeorganisation). Vi vil derfor som noget nyt invitere talerne på en en-dags-bootcamp forud for Røst i Operaen, hvor de kan lære hinanden at kende, opbygge fællesskab og øve deres taler foran hinanden. Campen skal foregå i København, så vi kan komme ud og se scenen i Operaen sammen, og talerne kan føle ejerskab over situationen.

Formidling

Den store fortælling om de unge talere, der indtager Operaen, hvor verdensstjerner har deres daglige gang, vil vi søge at få ud i nationale medier, hvilket Det Kongelige Teaters kommunikationsafdeling bidrager til.
Vi vil bruge Facebook og Instagram for alle fire højskoler samt Det Kgl. Teaters kanaler for at tiltrække publikum til eventet samt fortælle om eventet efterfølgende. Ved at have professionel fotograf på under showet sikrer vi et materiale af høj kvalitet, som vi kan bruge til at fortælle historien om de unge talere.
Derudover vil vi evaluere projektet grundigt både fra et internt højskoleperspektiv og fra et eksternt publikumsperspektiv. Hertil vil vi få hjælp af Ungdomsbureauet, der har stor erfaring med kvalitative evalueringer og desuden er partner på Røst sammen med Vallekilde Højskole.

Bevilliget beløb: 90.035 kr.

Kontakt: Pia Beltoft: Pia@vallekilde.dk