Løgumkloster Højskole ”Multietniske landsbyer på højskole”

Løgum Kloster Højskole vil i samarbejde med Tønder kommune lave en højskoledag med demokrati oplysning til nye borgere, i Tønder Kommune, fra mange forskellige nationaliteter.

Formål

At øge integration og deltagelse i samfundet for at gøre vores liv, især i landdistrikterne, rigere og for at undgå, at der bliver dannet parallelsamfund. Vi kan i virkeligheden ikke undvære de nye tilflyttere, hvis vores civilsamfund skal fungere.

Projektbeskrivelse

Program for Højskoledagen
10.00 Fællessang
Velkomst v/ Leif Høeg Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem
10.15 Programgennemgang v/ Gyrite Andersen, projektleder multietniske landsbyer
10.20 Ursula Dietrich-Petersen – om Højskolebevægelsen i Danmark og Løgumkloster Højskole.
11.00 Fællessang ”Ole sad på en knold og sang”
11.15 ”Speeddating” udlændinge og danske mødes ved caféborde 10 minutter ad gangen – i alt 5 runder.
12.15 Frokost
13.15 Det danske demokrati, Andelsbevægelsen og foreningerne v/ Gyrite Andersen
14.00 Møde med foreningslivet i Tønder kommune
Repræsentanter fra flere lokale idrætsforeninger og kulturelle foreninger og Tønder kulturskole inviterer til at blive medlemmer og fortæller om deres konkrete arbejde i foreningen ved forskellige stationer rundt på højskolen. Der kan tegnes prøvemedlemskaber.
15.30 Kaffepause
16.00 Walk and talk – samt rundvisning af Løgumkloster kirke – lytte til orgelmusik
17.00 Tilbage på højskolen
” Ordet er frit og evaluering af dagen” - samt udfyldning af spørgeskema/kahoot
18.00 Aftensmad på højskolen
Alt tolkes til tysk, ukrainsk, rumænsk, arabisk og engelsk (og eventuelle sprog der kan ses i tilmeldingen)

Formidling

Vi vil skrive en artikel til den lokale avis om dagens udbytte med kommentarer af deltagerne.
Dagen indgår i rapporten af Tønder Kommunes projekt "multietniske landsbyer" der blandt andet går ud til eksterne fonde, som fx. Nordea

Bevilliget beløb: 24.059 kr.

Kontakt: Ursula D Pedersen:  ursula@lkhs.dk