Løgumkloster Højskole ”Ældre og sårbare borgere i den levende middelalderhave”

På Løgumkloster Højskoles ca. 1,5 hektar store grund etableres ”Den Levende Middelalderhave" – En have, der med mange oplevelsesrum og en stor mangfoldighed af urter, grøntsager, stauder, buske og træer, skal give børn, unge, borgere i lokalområdet samt elever og lærere på højskolen lyst til at begribe naturen og forstå sammenhængen fra jord til bord.

Formål

At anlægge og udvikle en Fordybelseshave og et ude-spisningsområde foran spisesalen, der skaber nye muligheder for at mødes til fællesspisninger og samtale i det fri.

Projektbeskrivelse

Vi vil gennemføre en ”Byg op” uge, hvor frivillige etablerer bede og haverum i en fordybelseshave samt bygger et udespisnings-område foran spisesalen.
Fordybelseshaven med en god adgang og siddepladser i uderummet åbner op for nye målgrupper i lokalområdet, herunder ældre og dårligt gående.
Fordybelseshaven er en sanse- og terapihave, hvor de besøgende kan sidde i et trygt og imødekommende haverum med forskellige sanseoplevelser. Alle sanser vil blive stimuleret på forskellige vis gennem duftende blomsterbede, lyden af rislende vand, en barfodssti med forskelligt underlag og en nedsænket plæne/cirkel til yoga og stille kropslige aktiviteter. Haven vil deles op i cirkler med forskellig beplantning og sidderum. Samtidigt er der lagt vægt på tilgængelige stier og en forbindelse til stisystemet rundt til de andre områder i haven for at tilgodese de dårligt gående og Refugiets gæster, som har et stort ønske om at gøre brug af haven og besøge den med deres gæster.
Løgumkloster Kirkes Besøgstjeneste ser også store fordele i at bruge haven som det fælles tredje med den besøgsven, de besøger. Det er både naturen, men også tilknytningen til højskolens liv, der byder på gode samtaleemner ud over at konkrete aktiviteter, som blomster- og bærplukning, kan være et fælles tredje.
Højskoleeleverne vil også via deres hovedfag arbejde med elementer til fordybelseshaven. Der er et stort engagement omkring udvikling og etablering af haven, hvor en fast kreds af frivillige er engageret i at etablere haven. Denne udvikling ønsker højskolen at understøtte endnu mere og udvikle videre på.

Formidling

Middelalderhaven vil få en hjemmeside til booking af aktiviteter og kontakt. Der tilknyttes et nyhedsbrev en gang i kvartalet. Der etableres en facebookgruppe, der også tjener til idéudvikling og kommunikation mellem brugerne. Evalueringen skal formidles til alle samarbejdspartner samt til en bredere kreds af naturinteresserede, lokalråd og højskoler i hele landet. Lokale og nationale medier holdes opdateret, og der vil blive skrevet artikler til relevante fagmedier. Højskolens elever (journalistik, projektledelse) vil i perioder overtage nogle opgaver under supervision af forstanderen.

Bevilliget beløb: 89.750 kr.

Kontakt: Ursula D Pedersen ursula@lkhs.dk