Grundtvigs Højskole: ”WOKE – samtalekort om et dannelsesideal”

Fløjene – wokeister overfor anti-wokeister – trækkes hårdt op i pressen, som en ny storkonflikt, dels mellem land og by, mellem gammel og ung og ind imellem også mellem kønnene. Men wokeismen (såvel som anti-wokeismen) findes i alle befolkningsgrupper, og i langt mere varieret grad end de typisk optrukne ekstremer. Kan vi mødes på midten?

Formål

Håbet er at samtale ud fra disse samtalekort netop kan illustrere, at mennesker måske slet ikke er så langt fra hinanden, som rygtet siger.
Især håber Grundtvigs Højskole at samtalekortene vil komme i brug i mødet mellem generationerne og skabe øget forståelse på tværs af alder.

Projektbeskrivelse

Projektets konkrete aktiviteter er dels samtalesaloner og foredragsaftner på Grundtvigs Højskole. Dels for højskolens egne elever og lærere og dels for højskolens gæster fra Hillerøds by, der kommer for at deltage i foredrags- eller samtale-arrangementer.

Derudover er mit håb og ambition at besøge lærerkollegierne på landets højskoler med dokumentar og samtalekort i bagagen, og få alle til at deltage i en diskussion omkring en wokekultur, der på godt og skidt bliver mere og mere tydelig på højskolerne - ofte til personalets overraskelse. Jeg håber derved, at højskolens medarbejdere bliver mere bevidste om wokekulturen, hvad den står for, deres egen holdning til den og hvordan - og i hvilket omfang - de håber, den lander på deres højskole.
En del cases fra de seneste år - bl.a. på Grundtvigs Højskole - viser flere sammenstød, ofte internt blandt eleverne, hvor en ændring i diskussionskulturen har været igangsætteren. Dét skal vi jo forholde os kvalificeret til.

Formidling

Projektresultatet ER selve formidlingen til andre højskolelærere, højskoleelever, og alle andre borgere med interesse i emnet.

Bevilliget beløb: 24.500 kr.

Kontakt: Bodil Chemnitz; bodilchemnitz@gmail.com