Den Skandinaviske Designhøjskole ”Demokrution – et sted til samtale og refleksion”

Demokrution er en sammentrækning af demokrati og konstruktion- et sted til refleksion” er et projekt, der skaber fysiske rammer og aftryk, der kan facilitere samtaler og refleksioner over demokratiet og det at være demokrat.

Formål

At transformere en klippegrund til et forsamlingshus, som i sin fysiske udformning inviterer til samtaler og refleksioner over demokratiet og det at være demokrat.

Projektbeskrivelse:

Projektmål 1.Med erfaring fra projektet “Bæredygtig Byggeplads - byg, snak og lær” og inspiration fra TV-køkkenet bygger vi nogle elementer forud for Folkemødet 2023, sådan at vi sikrer, at der om torsdagen står rammerne til “Det Åbne Forsamlingshus”, og projektmål 2 og projektmål 3 kan eksekveres fra dag 1 på Folkemødet. Projektmål 1 fortsætter over de tre dage folkemødet varer, og “Det Åbne Forsamlingshus” udvikles og flere “fysiske facilitatorer” bygges.

Projektmål 2. Vi inviterer gæster ind i Det Åbne Forsamlingshus både til oplæg om demokrati og det at være demokrat, til samtaler som blandt andet de fysiske rammer stimulerer og til egen refleksion.
Succeskriterie - projektmål 2: Der er direkte sammenhæng mellem projektmål 1 og projektmål 2. Succeskriteriet for projektmål 2 er, at alle folkemødegæster ikke i antal men repræsentativt besøger De Åben Forsamlingshus for at drøfte og reflektere over demokratiet og det at være demokrat.

Projektmål 3: Vi vil også have samtalerne og refleksionerne over demokratiet og det at være demokrat ud på Folkemødet. Ud til de gæster, som ikke besøger “Det Åben Forsamlingshus”. Det sker ved at gæsterne i Det åbne Forsamlingshus skaber et koncentrat af deres samtale og/eller refleksion. Koncentratet trykkes på en plakat eller på en mulepose. Plakaten eller mulepose med tekst og eller illustration, kommer ud på folkemødet og bidrager til en ny samtale - en ny refleksion.

Formidling

Projektet formidles in situ, i den efterfølgende rapport til FFD og på DSDHs www.
Formidlingen sker gennem tekst og fotodokumentation i hele processen.

Bevilliget beløb: 86.196 kr.

Kontakt: Merete Østergaard; merete@designhojskolen.dk