Bornholms Højskole: ”Kunstudstillinger på Bornholms Højskole, et lokalt kulturelt samlingssted med dyb forankring i Bornholms kunsthåndværkertradition”

Bornholms Højskole ønsker at påbegynde en tradition for en kunstudstilling med foredrag på skolen to uger i april.

Formål:

Vi ønsker med dette projekt at tiltrække betydningsfulde og åndrige kunstnere, der udover at udstille deres værker har evnen til at fortælle om deres virke og liv på en inspirerede måde, så vores gæster får lejlighed til at ’kigge ind i’ de vitale kunstneriske processer bag værkerne og ind i et liv præget af et dybt livsengagement. 

Projektbeskrivelse:

Der udstilles i 2022 og 2023 værker af en veletableret kunstner i april-måned i vores store spisestue og i foredragssalen med åbne timer for gæster i en uge. I udstillingen fra 2023 vil denne kunstners værker være en mindre udstilling af udvalgte arbejder, lavet af en ung ikke-etableret kunstner/kunstnerisk ung fra Bornholms kunstneriske vækstlag. Dette kunne oplagt være en fra Bornholms Musik og Billedskole.
2. Der vil ved åbningen af udstillingen være et arrangement med foredrag af den udstillende kunstner. Der vil være ved samme anledning være et musikalsk indslag med sange fra højskolesangbogen. Dette vil foregå som åbent hus for øens befolkning & eventuelle tilrejsende samt for skolens elever & stab.
3. Der deltager 100-150 personer til disse arrangementer.
4. I alt vil min. 200-250 mennesker passere igennem udstillingen i løbet af de udstillende uger.
5. Højskolen vil bruge sit efterhånden etablerede og permanente samarbejde med Grundtvigs Forums lokalafdeling, Grænseforenings lokalafdeling og Foreningen Nordens lokalafdeling.
6. Kunst taler et ikke-verbalt sprog, og vi vil benytte os af dette til at sende en målrettet invitation til flygtninge på Bornholm, så de kan opdage højskole og højskole kan begynde at forholde os til deres tilstedeværelse på øen. Vi ønsker at sondere, hvorledes vi kan medvirke til et rigere liv for øens flygtninge.

Formidling:

Arrangementerne bliver fotograferet og der laves efterfølgende opslag på facebook og højskolens hjemmeside. De enkelte arrangementer evalueres undervejs og hele projektet evalueres i samarbejdsgruppen. Arrangementerne deles også på vore samarbejdspartneres hjemmesider og sociale medier.
Lokalpressen inviteres med, og vi forventer en fin pressedækning i de lokale medier.
Pressedækningen og formidlingen skal øge kendskabet til højskolens aktiviteter og derigennem sikre det langsigtede mål om større kendskab til højskolen og flere deltagere til højskolens arrangementer.

Bevilliget beløb: 66.000 kr.

Kontakt: Solveig Thornborg    st@bornholmshojskole.dk

Læs evalueringen her