Ry Højskole: Klima i en nøddeskal – Illustrationer af klimaets dynamikker

Ry Højskole ønsker at skabe et undervisnings- og formidlingsmateriale der forklarer klimaets komplekse dynamikker på en enkel og let forståelig måde, så lægfolk får indsigt i de årsager der ligger til grunds for de store spørgsmål og problemstillinger som klimaforandringerne stiller.

Formål:

”Klima i en nøddeskal” er et projekt der sigter imod at højne den folkelige forståelse af klimaforandringernes årsager.

Projektbeskrivelse:

Jeppe og Jacob vil i samarbejde konceptualisere og designe de forskellige illustrationer med henblik på brug i højskoleundervisning.

Jacob vil tegne og farvelægge illustrationerne og skrive vejledningerne hertil.

Jeppe vil publicere materialet via klodenkalder.com og muligvis højskolernes hjemmeside.

Vi vil sammen tilbyde online workshops og live oplæg som gør brug af og udbreder materialet.

Formidling:

Materialet vil blive gjort frit tilgængeligt under Creative Commons og vil kunne ses/downloades via hjemmesiden Klodenkalder.com.

Vi vil tilbyde online workshops via vores forskellige netværk og sociale medier.

Vi vil holde mindst et offentligt oplæg, hvor vi lancerer materialet.

Bevilliget beløb: 40.000 kr.

Kontakt: Jeppe Graugaardjeppegraugaard@gmail.com