Jyderup Højskole: Følelsen af demokrati

Jyderup Højskole vil producere en debatskabende bog, der gør den demokratiske deltagelse til en deltager sport i stedet for en tilskuer sport.

Formål:

Formålet med dette projekt er at skrive en bog, der udforsker følelsen af demokrati. Om hvordan demokrati kan mærkes, føles og udleves som deltagersport på ens egen krop – både i ens egen hverdag, i foreningslivet, i lokalsamfundet og i national politik.

Bogen følges op af seminarer og workshops med deltager inddragelse. 

Projektbeskrivelse:

Projektets primære mål er at producere og udgive bogen “Følelsen af demokrati”, forventet ca. 200 sider, udgivet på forlaget Ordskælv i efteråret 2022.

Bogen består primært af 6 selvstændige historier, der dels beskriver de kropslige og følelsesmæssige aspekter af demokratisk engagement, samt giver konkrete redskaber og øvelser, der kan inspirere, styrke og skabe refleksion i forhold til læserens egen demokratiske praksis.

Formidling:

  • Bogen udgives i papirform i september 2022, og vil efterfølgende blive gjort frit tilgængeligt i digital form under en Creative Commons-licens til gratis download via hjemmesiden andreaslloyd.dk.
  •  I forbindelse med bogudgivelsen afholdes mindst én offentlig workshop, hvor bogens temaer præsenteres.
  •  I forbindelse med bogudgivelsen omskriver jeg bogens vigtigste budskaber til en kronik til udgivelse i et landsdækkende dagblad.
  • I forlængelse af bogudgivelsen tilbydes workshops og seminarer via hjemmeside, sociale medier og relevante foreninger og online grupper.


Bevilliget beløb: 99.640 kr.

Kontakt: Andreas Loyd          andreas@jyderuphojskole.dk